Kinh tế

Bỏ phiếu xét, công nhận huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

31/12/2020 02:51
Chiều 30/12, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị xét, công nhận huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.
Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo bỏ phiếu xét công nhận huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Căn cứ vào kết quả thẩm tra hồ sơ xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 của huyện Lạc Thủy cho thấy: Hồ sơ của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đã hoàn thành đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Huyện Lạc Thủy không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Về kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới: Sau 10 năm thực hiện Chương trình, kinh tế của huyện đã có bước phát triển khá, chuyển dịch đúng hướng, đặc biệt là tái cơ cấu ngành nông nghiệp được chú trọng, trồng trọt, chăn nuôi tạo được giá trị gia tăng ngày càng cao, xây dựng được nhiều mô hình liên kết sản xuất cho thu nhập cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư khá đồng bộ, từng bước hiện đại đảm bảo phục vụ tốt hoạt động phát triển kinh tế xã hội và đời sống dân sinh. Đời sống vật chất và tinh thân của nông dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện từ 15,6 triệu đồng năm 2011 lên 50,5 triệu đồng năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 21,4% đến năm 2020 giảm xuống còn 4,66%. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng phát triển sản xuất được quan tâm đầu tư đồng bộ, từ đó bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới khang trang, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của nhân dân. Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các xã được cải thiện và nâng lên, đã có 08/08 (đạt 100%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 03/08 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, chiếm 37,5%, có 07 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 27 vườn mẫu được công nhận đạt chuẩn theo quy định. Huyện đã hoàn thành 09/09 tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo để xét công nhận huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, kết quả 100% các thành viên Ban chỉ đạo nhất trí.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của huyện Lạc Thủy. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đề nghị huyện Lạc Thủy tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các công trình đang thi công; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan, đảm bảo an ninh trật tự…chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để Trung ương thẩm định đạt kết quả tốt./.

 

Lê Thùy- CTTĐT