Chính trị

Kết quả hoạt động phối hợp chỉ đạo công tác Tuyên giáo trong LLVT tỉnh năm 2020

28/12/2020 07:03
Năm 2020, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình và Ban Tuyên giáo 10 Huyện, Thành ủy đã bám sát chủ đề phối hợp, triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đạt chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động công tác Tuyên giáo trong LLVT tỉnh, nhất là vào thời điểm các tổ chức đảng tiến hành đại hội nhiệm kỳ. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ LLVT, dư luận xã hội, tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn. Phát huy vai trò nêu gương của đội gũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong LLVT tỉnh.

Thường xuyên phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, của các cấp ủy đảng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm của Đảng về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 747-CT/TW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Phối hợp chỉ đạo tổ chức thành công Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020 và Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị trong LLVT tỉnh, giai đoạn 2018-2020. Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị các cấp luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương; đặc biệt là sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy; đã chủ động phối hợp với Ban CHQS các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ và tổ chức hội thi các cấp, tạo sức lan tỏa sâu rộng; có nhiều đơn vị đã mời lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo trực tiếp tham gia Ban giám khảo chấm thi, đánh giá kết quả, góp phần nâng cao chất lượng hội thi. Tại Hội thi cấp cơ sở và cấp Bộ CHQS tỉnh đã có 525 cán bộ tham gia (gồm lực lượng thường trực; các đồng chí là chính trị viên, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và đơn vị Tự vệ). Do làm tốt công tác chuẩn bị các thi sinh đã hoàn thành tốt các nội dung thi. Kết thúc Hội thi Ban Tổ chức đã trao 02 giải Nhất, 02 giải Nhì; 04 giải Ba và các giải Khuyến khích cho các cá nhân đạt thành tốt trong Hội thi (gồm cả LLTT và DQTV). Thông qua Hội thi các thi sinh là cán bộ nòng cốt ở cơ sở được học tập kinh nghiêm, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời cũng là cơ sở cho cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đánh giá đúng thực trạng công tác giảng dạy chính trị các cấp, kịp thời rút kinh nghiệm những điểm còn tồn tại, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy chính trị của LLVT tỉnh trong thời gian tiếp theo.

Chỉ đạo tốt việc tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 02 đồng chí thuộc đối tượng 1; 559 đồng chí thuộc đối tượng 4; thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc phòng, đã mở 11 lớp tập huấn cho 1.374 đồng chí tham gia. Hoàn thành chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cho 45/45 nhà trường, với 29.431 học sinh, sinh viên.

Thực hiện tốt công tác phối hợp chỉ đạo tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Năm 2020 hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao 1.500/1.500, có 67 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (đạt 4,46%), 278 đồng chí đối là tượng Đảng (đạt 18.5%), 68 đồng chí có trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (đạt 4,53%); đồng thời có 310 thí sinh đăng ký dự thi trong đó có 87 thi sinh trúng tuyển vào các trường Quân đội (đạt 28,01%).

Phối hợp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Vận dụng linh hoạt các phương pháp giáo dục chính trị trong điều kiện mới; vừa thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu vừa phòng chống Covid-19 hiệu quả. Đây là nội dung mới, một điểm sáng trong công tác phối hợp chỉ đạo năm 2020. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 các cấp nhanh chóng định hướng tuyên truyền, ổn định tâm lý nhân dân nhất là giai đoạn đầu và khi tiếp nhân công dân về cách li tại Trung đoàn 814; chuẩn bị chu đáo mọi mặt, tìm các giải pháp thích hợp để vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống dịch cho bản thân và cộng đồng, phối hợp lập các chốt kiểm soát dịch bệnh, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung.

Thường xuyên phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung phong trào thi đua, Cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về “Xây dựng nông thôn mới”. Thường xuyên phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phong phú, lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; thực hiện nếp sống văn minh công sở, văn minh quân sự, cải cách hành chính, văn minh công sở. Chủ động chỉ đạo đầu tư nâng cấp các cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ, các thiết chế văn hóa cơ sở, các ứng dụng của công nghệ thông tin, thiết bị máy trình chiếu, sử dụng màn hình lớn để phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ. Thường xuyên phối hợp tổ chức trên 100 buổi chiếu phim tại địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa các huyện Mai Châu, Đà Bắc; tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT đã thu hút trên 10 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân hưởng ứng tham gia, góp phần tăng thêm tình đoàn kết quân dân gắn bó.

Phối hợp chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Phối hợp chỉ đạo trong xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; phát huy cơ quan tham mưu giúp việc, lực lượng nòng cốt trong định hướng thông tin tích cực; đấu tranh phản bác, ngăn chặn có hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; phát huy có hiệu quả vai trò hoạt động của "Lực lượng 47" tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng với trên 15.000 bài viết được phê duyệt trên các tài khoản facebook: Vững tin theo Đảng, Đất và người Quân khu 3, Hoa mười giờ... trên 10.000 lượt chia sẻ; thông báo bằng văn bản 12 trang fanpage phản động…

Quá trình thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của LLVT đã kết hợp chặt chẽ với thực hiện phong trào thi đua yêu nước của địa phương, tạo động lực mạnh mẽ cho LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ QP-QS địa phương. Nhiều phong trào, mô hình được duy trì ngày càng phát huy có hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong LLVT tỉnh. Xây dựng được 29 mô hình “Làng, bản văn hóa quốc phòng, an ninh” ở địa bàn đặc biệt khó khăn; tặng 529 xe đạp, 224 cặp sách, 50 máy tính casino, 167 xuất quà, 4.300 quyển vở, 72 bộ đồng phục, 18 góc học tập, đỡ đầu 11 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; phát động quyên góp đặc biệt “Ngôi nhà 1000 đồng/ngày” để xây nhà ở cho gia đình chính sách, tổ chức quyên góp, ủng hộ quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tổng số tiền thu được 243.966.444 đồng; “Ngôi nhà 1000 đồng/ngày” số tiền thu được 390.000.000 đồng, ủng hộ Nhà giàn DK1 tổng số tiền 80.000.000, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tổng số tiền 70.000.000, ủng hộ đồng bào miền Trung, tổng số tiền 100.000.000 đồng; quyên góp dủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ gây ra trong năm 2020.

 

 

 

Phạm Quang Hưng - BTGTU