Thời sự trong ngày

Huyện Lạc Sơn lan tỏa Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

22/12/2020 09:22
Lạc Sơn là một huyện miền núi, với tổng số dân cư 34.536 người, toàn huyện có 23 xã và 01 thị trấn, có 230/270 nhà văn hóa xóm, phố; 10 nhà văn hóa cấp xã đạt tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 24/24 xã, thị trấn có quỹ đất quy hoạch khu thể thao cấp xã, 56 câu lạc bộ thể dục thể thao, 24 đội thông tin tuyên truyền cấp xã, thị trấn.
Phong trào thể dục, thể thao của huyện được phát triển sâu rộng trong quần chúng Nhân dân

Những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư trên địa bàn huyện Lạc Sơn được phát triển sâu rộng và trở thành phong trào thi đua sôi nổi, được mọi người, mọi nhà tham gia, nhiều mô hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội trở thành phong trào như: Phong trào toàn dân đoàn kết phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới; phong trào làm nhà cho người nghèo; đền ơn đáp nghĩa; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội,... đã góp phần thúc đẩy mọi tổ chức, mọi gia đình và các cá nhân chủ động thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo phong trào đã phối hợp với các xã, thị trấn xây dựng được hòm thư tố giác tội phạm, tiến hành hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn trong gia đình, dòng họ, đem lại niềm vui và sự đoàn kết trong lao động sản xuất, khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết trong mọi người, mọi nhà. Đến nay, trong toàn huyện đã xây dựng được hương ước, quy ước quy định đầy đủ mọi hoạt động phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương, được Nhân dân tham gia bàn bạc, thống nhất dân chủ, công bằng và công khai.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Nhân dân các dân tộc huyện Lạc Sơn đều nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ,... Nhiều hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan dần được loại bỏ. Các lễ hội trên địa bàn huyện được tổ chức theo đúng quy định của Nhà nước, tiết kiệm nhưng vẫn long trọng và giữ được nét đẹp truyền thống của dân tộc, đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, có ý nghĩa giáo dục truyền thống đạo lý và nét đẹp văn hóa trong Nhân dân. Bên cạnh đó, hàng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú, phục vụ nhân dân vào những dịp lễ hội, mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm các ngày lễ lớn. Nhờ vậy, chất lượng phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở từng bước được nâng lên.. Hiện tại, toàn huyện có 252 Câu lạc bộ văn nghệ, các Câu lạc bộ đều hoạt động sôi nổi, các đội văn nghệ và Câu lạc bộ giữa các Khu dân cư được giao lưu học hỏi, qua đó người dân gắn bó, đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm bền chặt.

Sau 05 năm thực hiện xây dựng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, diện mạo các khu dân cư trên địa bàn huyện Lạc Sơn ngày càng khởi sắc, nhà xây, nhà sàn cột bê tông mọc lên ngày càng nhiều, 100% hộ có ti vi, xe máy và điện thoại; 100% đường làng ngõ xóm, mương, cầu cống đã được bê tông hóa; các nhà văn hóa phố, xóm được xây dựng có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên./.

Nguyễn Hải
Danh sách bài viết cũ