Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc tại tỉnh Hòa Bình

03/12/2020 08:45
Chiều 30/11, Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội do PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội làm trưởng đoàn thăm, làm việc tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành, trường học trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của trường Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời gian qua đối với tỉnh. Đội ngũ chuyên gia của nhà trường đã giúp tỉnh trong góp ý hoàn thành dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đã có những hợp tác nhất định trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2016 - 2020 và nhu cầu thực tế, hai bên đã xác định mục đích hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, để cùng giải quyết các vấn đề thực tiễn trong đào tạo,phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học; chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất một số hướng ưu tiên hợp tác với tỉnh trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, gồm: Đào tạo ngắn hạn, hoặc dài hạn trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên, khoa học môi trường và phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, quản lý đô thị… theo đặt hàng của địa phương; đào tạo nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, tiếng Anh, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức theo chuẩn chức danh; bồi dưỡng kiến thức theo chuyên đề cho giáo viên. Trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức, gồm: Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học môi trường, quy hoạch lãnh thổ phục vụ phát triển KT-XH, du lịch; nghiên cứu xây dựng một số đề án như phát triển khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, khu du lịch Mai Châu có tầm trí tuệ, văn hóa đặc trưng; xây dựng sản phẩm du lịch mang đặc trưng văn hóa Hòa Bình; cơ sở dữ liệu liên ngành phục vụ phát triển bền vững của tỉnh Hòa Bình.

Các đại biểu đã thảo luận về những định hướng lớn trong hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hòa Bình. Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sự cần thiết của việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hòa Bình. Đồng chí nhấn mạnh: Hai bên cần tích cực trao đổi xây dựng nội dung hợp tác cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế, có tính khả thi cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển về nhiều mặt của tỉnh Hòa Bình. Giao Sở KH&CN làm đầu mối thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp xây dựng các nội dung hợp tác chi tiết với Đại học Quốc gia Hà Nội để hai bên sớm ký kết biên bản ghi nhớ. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao để thực hiện phối hợp hiệu quả, nhất là trong xây dựng nguồn nhân lực trí tuệ cao, các đề tài nghiên cứu khoa học mang tính thiết thực, có tính ứng dụng vào thực tiễn./.

 

Lê Thùy- CTTĐT