Chỉ đạo điều hành

Giao ban công tác báo chí 6 tháng cuối năm 2020, định hướng công tác tuyên truyền quý I năm 2021

01/12/2020 02:44
Chiều 26/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí 6 tháng cuối năm 2020, định hướng công tác tuyên truyền quý I năm 2021. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
Đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm 2020, công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền, phản ánh những vấn đề thời sự, các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước, của địa phương như: Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V giai đoạn 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tuyên truyền về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các văn kiện dự thảo Đại hội. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương: Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7); 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9; ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường; 90 năm ngày Thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11); ngày truyền thống của các cấp, các ngành. Đưa tin, phản ánh đầy đủ các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh; các hội nghị lớn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; các hội nghị chuyên đề của tỉnh làm việc với các Bộ, cơ quan nganh bộ ở Trung ương.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đã thông tin tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, sự điều hành và tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Thông tin nhanh quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, địa phương trong việc thực hiện mục tiêu kép phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động đưa tin, phản ánh đầy đủ, trung thực, khách quan về những vấn đề mà dư luận nhân dân quan tâm. Chú trọng việc phát hiện, nêu gương các nhân tố mới, mô hình hay, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác báo chí 6 tháng cuối năm 2020; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác báo chí 6 tháng cuối năm 2020. Định hướng công tác tuyên truyền quý I năm 2021, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh bám sát định hướng tuyên truyền, thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời về các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phản ánh đậm nét các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới; phản ánh không khí, hoạt động vui Xuân, đón Tết ở các địa phương, hoạt động Lễ hội văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh; tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chú trọng tuyên truyền việc triển khai thực hiện các dự án, đề án, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2021… Tuân thủ, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về báo chí./.

Lê Huệ (CTTĐT)