Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Hội thảo thực trạng và tiềm năng phát triển mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn

20/11/2020 09:15
Ngày 20/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội thảo thực trạng và phát triển mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn. Tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Hoan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trịnh Thị Thuỷ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, cùng đại diện 56 tỉnh, thành phố trong cả nước; các nhà nghiên cứu, chuyên gia, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; đại diện các hợp tác xã, trang trại, đơn vị hoạt động du lịch nông nghiệp, nông thôn.
Đồng chí Lê Minh Hoan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết luận tại hội thảo

Tính đến hết năm 2019, cả nước có 34.348 trang trại nông nghiệp. Dự kiến đến hết tháng 12/2020 cả nước có 17.462 hợp tác xã nông nghiệp và 68 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp. Phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã nông nghiệp gắn với hoạt động du lịch, nông nghiệp, nông thôn là hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ có tiềm năng lớn, phù hợp với định hướng phát triển. Thời gian quan, nhiều địa phương đã quan tâm đến phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong các trang trại, hợp tác xã, qua đó đem lại nguồn thu cho người dân, doanh nghiệp và đóng góp nhất định cho kinh tế địa phương. Trong đó, loại hình trang trại sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch phổ biến ở những vùng có quỹ đất còn rộng như miệt vườn miền Đông, miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, vùng miền núi và trung du…Các mô hình hợp tác xã phát triển du lịch gồm: hợp tác xã các sản xuất sản phẩm phục vụ dịch vụ du lịch và hợp tác xã phát triển du lịch cộng đồng kết hợp nghỉ dưỡng (homestay). Việc phát triển hoạt động du lịch trong các trang trại, hợp tác xã nông nghiệp là sự gia tăng về sinh kế, thu nhập cho chủ trang trại và các thành viên hợp tác xã. Tuy nhiên, hoạt động du lịch nông nghiệp, nông thôn ở các trang trại, hợp tác xã thời gian qua chủ yếu mang tính tự phát, còn nhỏ lẻ và chưa được đầu tư đúng mức.

Tại tỉnh Hoà Bình, tính đến hết năm 2019, có 09 điểm du lịch cộng đồng homestay với tổng số 157 hộ tham gia, 2.355 giường. Tổng số lao động trực tiếp là 428 lao động, lao động gián tiếp trên 200 lao động. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch cộng đồng là 415 tỷ đồng với tổng 471 nghìn lượt khách tham quan du lịch. Nhiều nhà nghỉ du lịch cộng đồng được đầu tư cơ sở vật chất có quy mô và chất lượng dịch vụ cao. Các điểm du lịch cộng đồng nằm chủ yếu ở các huyện: Mai Châu, Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn. Hiện nay, toàn tỉnh có điểm du lịch cộng đồng được công nhận sản phẩm OCOP hạng từ 3 sao trở lên, nhiều điểm du lịch đã được nhận giải thưởng Homestay Asian…

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã giới thiệu và nhấn mạnh những lợi thế của tỉnh Hoà Bình để địa phương là điểm đến du lịch kết hợp với nông nghiệp, nông thôn đầy tiềm năng. Trong những năm qua, việc gắn liền giữa du lịch với nông nghiệp, nông thôn đã được tỉnh hết sức quan tâm. Với những hiệu quả từ mô hình này, thời gian tới tỉnh Hoà Bình tiếp tục ra sức phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn. Phấn đấu đến năm 2030, đầu tư cơ sở vật chất đạt 290 homestay với sức chứa 4.350 người, tạo việc làm cho 1.126 lao động, doanh thu du lịch đạt 2.145 tỷ đồng. Hội thảo lần nay là cơ hội để tỉnh Hoà Bình thu nhận các ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học trong quản lý, kinh doanh du lịch, để đổi mới, tăng tính hiệu lực, hiệu quả quản lý, kinh doanh, phát triển du lịch bền vững, đặt biệt trong du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội thảo

Tại hội thảo các đại biểu được nghe và thảo luận, đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển trang trại, hợp tác xã nông nghiệp gắn với du lịch nông nghiệp, nông thôn; định hướng phát triển các loại hình du lịch nông nghiệp, nông thôn; kinh nghiệm thế giới và vận dụng vào Việt Nam; phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông nghiệp, nông nghiệp…

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc, ổn định và lâu dài và sự đồng bộ về mọi mặt, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật du lịch. Thời gian tới để tăng khả năng thu hút và phục vụ khách du lịch đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội từ hoạt động du lịch, việc đổi mới xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch có tính trải nghiệm và chất lượng cao là hết sức quan trọng. Nâng cao chất lượng dịch vụ của sản phẩm du lịch cộng đồng, chú trọng tới sự đa dạng các sản phẩm. Các ban, bộ, ngành, các bên liên quan cần nghiên cứu, xây dựng ban hành quy chế phối hợp, hành lang pháp pháp lý, chính sách tạo điều kiện cho phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn…

Tại hội thảo đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hoá, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch./.

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

                                                       

 

   Thuỳ An (CTTĐT)