Chỉ đạo điều hành

Tổng kết 5 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020

20/11/2020 09:12
Ngày 20/11, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự, có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Giai đoạn 2016 - 2020, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Phong trào Trung ương, công tác chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục phát triển thành phong trào xã hội rộng lớn, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh, quốc phòng địa phương, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 5 năm qua, Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh đã ban hành 132 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch triển khai thực hiện; toàn tỉnh đã treo trên 11.800 băng rôn, khẩu hiệu; trên 5.000 buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; 779 hội thi, hội diễn văn nghệ; 1.785 tin, bài; 214 phóng sự; 501 buổi tuyên truyền bằng xe lưu động,...

Trên cơ sở triển khai các phong trào cụ thể như: Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Phong trào “Người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến”,... Đến hết năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã có 1.624 làng, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 179.922 hộ đạt gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 1.443 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa,... Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hướng dẫn, vận động các khu dân cư có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa và nhân đạo từ thiện, đến nay, toàn tỉnh  có trên 98% số hộ chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân trên cùng địa bàn cư trú.     Việc xây dựng thiết chế nhà văn hóa cơ sở luôn được quan tâm đầu tư xây dựng, tính đến nay, toàn tỉnh có 102/151 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa; 1.468/1.482 xóm, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa theo quy định; 99 khu thể thao, sân vận động cấp xã; 131 tủ sách xã, phường, thị trấn và 131 điểm bưu điện văn hóa xã. Những kết quả đạt đươc đó đã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong quan hệ giữa người với người cũng như trong các quan hệ xã hội, làm cho cuộc sống của mỗi khu dân cư, mỗi gia đình thực sự có nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái và đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, các cấp, ngành cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện đầy đủ nội dung của Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đồng thời, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện Phong trào; quan tâm, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa. Bên cạnh đó, tiếp tục lồng ghép Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cơ quan, đơn vị, trường học và cộng đồng dân cư.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 30 tập thể, 14 hộ gia đình và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016 - 2020./.

 

 

 

 

Nguyễn Hải