Chính trị

Lạc Sơn- Điểm sáng về cải cách thủ tục hành chính

17/11/2020 03:03
Theo kết quả đánh giá về thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2020, huyện Lạc Sơn là một trong hai huyện/thành phố thực hiện tốt. Trong đó, kinh nghiệm của Lạc Sơn là huy động tốt sức mạnh thế hệ trẻ của lực lượng đoàn thanh niên nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp về tích cực thực hiện cải cách hành chính.
Bộ phận một cửa tại ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính nhanh gọn cho người dân và doanh nghiệp

Hiện tại, thủ tục hành chính cấp huyện gồm có 254 thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông. Trong đó: có 25 TTHC dịch vụ công mức độ 3, 43 TTHC dịch vụ công mức độ 4. Tổng số có 68 được niêm yết, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Đánh giá kết quả trong vòng gần 1 năm qua, đối với cấp huyện: Từ 01/01 đến ngày 31/10/2020 tổng số hồ sơ tiếp nhận, thẩm định, giải quyết và trả kết quả huyện Lạc Sơn là 5.192 hồ sơ cấp huyện; trong đó tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn chiếm 99,9% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn chỉ 0,1%.

Đối với cấp xã: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 33.342 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết trước hoặc đúng hạn 33.342 hồ sơ; không có hồ sơ giải quyết quá hạn đạt tỷ lệ 100%.

Trong năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã xác định trọng tâm của đổi mới công tác cải cách hành chính tập trung vào các khâu đột phá, trong đó có đổi mới quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính chuyển từ truyền thống trực tiếp sang phương pháp trực tuyến với sự tập trung vào nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích. Cụ thể: Đối với cấp huyện: Từ 01/01 đến 31/10 tổng số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 2.211 hồ sơ, đạt tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến đạt trên 70% trên tổng số thủ tục hành chính được thực hiện qua hệ thống dịch vụ công. Trong đó: Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp có tổng số 475 hồ sơ, tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công mức độ 3 là 464 hồ sơ đạt 98%; đặc biệt từ tháng 6/2020 tỷ lệ hồ sơ của tổ chức, cá nhân được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ 100%. Các lĩnh vực khác như quản lý hoạt động xây dựng, thi đua khen thưởng, Giáo dục và Đào tạo…tỷ lệ nộp hồ sơ trực tiếp luôn đạt trên 50% tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết…

Huyện đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền

Cùng với đó, huyện quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo hướng ngày càng hiện đại. Đã trang bị được hệ thống màn hình cảm ứng tiện đại, tiện sử dụng để cho các tổ chức, cá nhân tiện tra cứu tiếp nhận thông tin và thực hiện các quy trình thủ tục hành chính, chính xác, đầy đủ và hợp lệ.

Từ kinh nghiệm thành công trong thời gian qua và để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện ra kế hoạch thực hiện tập trung vào một số nhóm giải pháp sau. Thứ nhất, tập trung vào nhóm giải pháp về chỉ đạo, điều hành: Ban hành Quyết định số 4578 về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; trong đó quy định đối với các ngành, lĩnh vực thuộc ủy ban nhân dân huyện thực hiện cắt giảm từ 20 – 50% thời gian giải quyết. Việc cắt giảm thời gian nhằm khuyến khích tổ chức cá nhân chuyển từ phương thức nộp hồ sơ trực tiếp sang trực tuyến góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hồ sơ, chi phí và quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Ban hành quyết định số 3965 về việc ban hành Đề án thành lập Đội xung kích tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tại các xã, thị trấn nhằm tổ chức lực lượng thường trực tại ủy ban nhân dân các xã, thị trấn với nòng cốt là cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn. Đội tuyên truyền được tổ chức có mục đích, kế hoạch hoạt động, được hỗ trợ kinh phí, phương tiện để phục vụ tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến; thông qua các hoạt động trực tiếp như phát tờ rời đến trực tiếp các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Thứ hai tập trung vào nhóm giải pháp về tuyên truyền: Phối hợp với huyện đoàn tổ chức, hướng dẫn đoàn viên thanh niên nhằm tuyên truyền tới gia đình và cộng đồng dân cư tham gia nộp hồ sơ trực tuyến điện tử, qua 10 tháng triển khai đã tổ chức được 117 hội nghị tới 8.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tạo tiền đề để xây dựng “công dân điện tử”. Xây dựng video hướng dẫn, tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn biên soạn, viết hồ sơ thủ tục hành chính đã phát trên các kênh thông tin của huyện, mạng xã hội; qua cập nhập trên kênh youtube đã có trên 24.000 lượt người xem; tổ chức phát hành trên 5.000 tờ rời tuyên truyền dịch vụ công đến các phố, xóm, đoàn thanh niên trên địa bàn; thiết kế cột hồ sơ mẫu tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham khảo hoàn thiện nội dung hồ sơ theo quy định.

Thứ ba, tập trung vào nhóm giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin. Thực hiện đầu tư lắp đặt bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại 100% các xã, thị trấn với các trang thiết bị hiện đại. Thông qua các thiết bị công nghệ thông tin được đầu tư, thực hiện liên thông, liên kết điện tử giữa cấp huyện và cấp xã. Triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống mã QR code trong việc thực hiện tra cứu hồ sơ, nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp hoặc trực tuyến theo mức độ 3, mức độ 4 tạo thuận lợi cho người dân tra cứu, nộp hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi trên thiết bị điện thoại thông minh có kết nối internet cung cấp thêm sự lựa chọn cho tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc làm thủ tục hành chính..

Thứ tư, thường xuyên mở các lớp tập huấn hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Thông qua Đội xung kích các xã, thị trấn tổ chức các lớp huấn luyện tuyên truyền, hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, hiểu biết, lợi ích khi tham gia nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Lập điểm truy cập internet công cộng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bưu điện văn hóa xã để người dân tiếp cận dịch vụ./.

 

Lê Thùy- CTTĐT