Thời sự trong ngày

Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

17/11/2020 03:04
Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 07-CV/TU ngày 27/10/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, cùng với đó, thời tiết chuyển mùa đông xuân tạo điều kiện thuận lợi cho dịch Covid-19 bùng phát.

Để chủ động và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ và phạm vi quản lý, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; trong quá trình phòng, chống dịch bệnh không được chủ quan, lơ là, phải nâng cao cảnh giác, phối hợp chặt chẽ, chính xác, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện tốt thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế); thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc khi đến một số địa điểm như: Các cơ sở khám, chữa bệnh, trung tâm thương mại, chợ dân sinh, trên phương tiện giao thông công cộng, các khu du lịch, khu tâm linh, thờ tự. Thực hiện đeo khẩu trang đầy đủ, hợp lý tại các trường học, khu công nghiệp, khu vui chơi…(Giao Sở Y tế tùy theo tình hình thực tế có hướng dẫn cụ thể). Quản lý tốt các cơ sở cách ly y tế, người nhập cảnh cách ly, nhất là tại các cơ sở lưu trú có thu phí. Thường xuyên kiểm ra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở cách ly y tế, việc giám sát y tế đủ 14 ngày đối với người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung. Xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch theo quy định. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn và thuộc phạm vi quản lý trong đó tập trung vào một số địa điểm có nguy cơ cao như: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa, các cơ sở sản xuất, các nhà máy, công xưởng, các khu, cụm công nghiệp….

Sở Giao thông Vận tải chủ động xây dựng phương án, biểu đồ chạy xe theo đúng quy định hiện hành của Bộ Giao thông Vận tải. Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng và các quy định khác có liên quan về phòng chống dịch Covid-19. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch trong quá trình học sinh học tập nhằm đảm bảo an toàn về mọi mặt cho học sinh, sinh viên, đội ngũ giáo viên và nhân viên trong các nhà trường; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin dạy học trực tuyến trên internet và trên truyền hình nhằm hỗ trợ, bổ sung kiến thức cho học sinh theo quy định; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền trong việc thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch Covid-19; nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan, lơ là trong phòng chống dich, tự bảo vệ mình và gia đình trước các nguy cơ dịch bệnh. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tại các khu cách ly y tế tập trung của tỉnh; đề xuất (nếu có). Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Công an tỉnh phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt việc quản lý người nhập cảnh và các đối tượng được cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang bắt buộc tại những địa điểm theo quy định. Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn thực hiện chi tiết biện pháp phòng, chống dịch trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các quy định của Bộ Y tế phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch; tổng hợp, đề xuất (nếu có), thường xuyên báo cáo Bộ Y tế, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

                                                                       

      Lê Huệ (CTTĐT)
Danh sách bài viết cũ