Chính trị

Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về an ninh trật tự

17/11/2020 03:06
Trong giai đoạn 2015 – 2020 (chưa tính năm 2020 hoãn tổ chức), cấp tỉnh đã tổ chức 5 lượt “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” với trên 30.000 người tham dự, cấp huyện tổ chức 44 lượt với trên 32.000 lượt người tham gia; cấp xã tổ chức 790 lượt với trên 1,2 triệu lượt người tham gia ngày hội và trong khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức trên 1.000 lượt với trên 20.000 lượt người tham dự. Ngày hội là dịp để toàn dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong đề cao tố giác tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội và tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; từ đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thành công của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự xã hội khẳng định vai trò rõ nét của các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.
Công an huyện Đà Bắc và Công an xã Mường Chiềng tuyên truyền tại các dòng họ tự quản ở địa phương

Căn cứ tình hình thực tiễn, lực lượng Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản tại địa phương, đơn vị. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang duy trì hoạt động của 112 mô hình thuộc 5 dạng với 4.778 đơn vị mô hình. Các mô hình hoạt động theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay tại cơ sở. Thông qua hoạt động hiệu quả của các mô hình đã giáo dục các thành viên của mô hình và nhân dân đề cao cảnh giác trước âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT trên địa bàn và thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh có 123/131 xã đạt tiêu chí 19.2 “xã đạt chuẩn an ninh, trật tự xã và bảo đảm bình yên”, huyện Lương Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; chuyển hóa thành công và đưa 25/36 xã, thị trấn ra khỏi diện xã trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Nhiều mô hình có cách làm hay, sáng tạo, hoạt động hiệu quả trên lĩnh vực ANTT, có sức lan tỏa được các cấp ghi nhận, biểu dương, khen thưởng và được nhân rộng trong cộng đồng dân cư. Tiêu biểu phải kể đến như mô hình “Tổ liên gia tự quản” của xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu được thành lập từ năm 2006 với nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân trong tổ, các hộ gia đình phấn đấu không để phát sinh người vi phạm pháp luật, người nghiện, không để xảy ra trộm cắp, khai thác lâm sản trái phép; vi phạm luật an toàn giao thông; không có người tham gia hoạt động mê tín dị đoan, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang; không tảo hôn, không có trẻ em bỏ học và không gây mất đoàn kết ở khu dân cư, trong từng hộ gia đình…mô hình luôn phát huy tác dụng hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra trong quy ước hoạt động, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Nhiều mô hình đã được Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, khen thưởng và được nhân rộng như: Mô hình “Tiếng kẻng vây bắt tội phạm” của xã Tân Thành, huyện Lương Sơn 2016 đã phát huy tác dụng, hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn; mô hình “Nhà trường an toàn không ma túy” của trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình là một mô hình hoạt động hiệu quả trên lĩnh vực an ninh trật tự trong khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Mô hình này hoạt động đúng như mục tiêu, khẩu hiệu mô hình đề ra đã góp phần bảo đảm môi trường giảng dạy, học tập an toàn, lành mạnh cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường. Đến nay mô hình này đã được nhân rộng thành 54 đơn vị mô hình trên phạm vi toàn tỉnh…

 

 

 

 

Lê Thùy- CTTĐT