Chính trị

Tập huấn công tác biên tập văn bản của Đảng

13/11/2020 06:57
Ngày 12/11, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác biên tập văn bản của Đảng cho các đồng chí là Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn phòng, cán bộ làm công tác tổng hợp văn phòng của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, cán bộ làm công tác tổng hợp của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.
Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe các đồng chí của Vụ tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng truyền đạt 05 chuyên đề về: Công tác kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Công tác thẩm định, thẩm tra văn bản trình hội nghị cấp ủy; Tham mưu xây dựng chương trình làm việc của cấp ủy; Tham mưu tổ chức phục vụ hội nghị cấp ủy; Công tác biên soạn văn bản của Đảng.

Hội nghị tập huấn là dịp để các cán bộ, đảng viên, các đồng chí làm công tác tham mưu, giúp việc từ cấp tỉnh, cấp huyện nắm chắc và trang bị thêm kiến thức, nâng cao kỹ năng phục vụ công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ Thường trực Tỉnh ủy, Huyện ủy, các cơ sở Đảng trong việc xây dựng văn bản phục vụ hội nghị cấp ủy, tham mưu tổ chức chương trình làm việc của cấp ủy hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Đặc biệt sau đại hội đảng các cấp, Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và tiến tới Đại hội XIII của Đảng, có rất nhiều thay đổi về công tác tổ chức cán bộ và những nội dung liên quan tới công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ Thường trực Tỉnh ủy, Huyện ủy, do đó cần trang bị những kiến thức mới để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác nhanh hơn, hiệu quả hơn. Qua hội nghị tập huấn, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ làm công tác văn phòng để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phục vụ tốt hơn cho cấp ủy.

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 02 ngày 12-13/11./.

Lê Thùy- CTTĐT