Chính trị

Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tin, bài, chương trình và kỹ thuật khai thác trang thiết bị phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền tại huyện Kim Bôi

13/11/2020 06:56
Ngày 12/11, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng biên tập tin, bài, chương trình và kỹ thuật khai thác trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền tại huyện Kim Bôi. Tham gia lớp bồi dưỡng có trên 50 học viên là lãnh đạo, cán bộ phụ trách Trang Thông tin điện tử, công chức Văn hóa xã hội, cán bộ phụ trách Đài truyền thanh, cộng tác viên Đài các xã, thị trấn.
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt 2 nội dung chính: Phần kỹ thuật bao gồm 4 chuyên đề về đăng tải bài lên Trang Thông tin điện tử; máy tăng âm và bàn trộn âm; kỹ thuật âm; trạm truyền thanh. Phần báo chí giới thiệu 4 chuyên đề về một số hình thức tuyên truyền tại cơ sở; phương pháp phát hiện vấn đề và khai thác tài liệu của cán bộ truyền thanh cơ sở; ứng dụng một số thể loại báo chí vào sản xuất chương trình truyền thanh cơ sở; kỹ năng thực hiện các chương trình truyền thanh cơ sở.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng về công tác thông tin và truyền thông cơ sở; các kỹ năng và ứng dụng một số thể loại báo chí vào sản xuất chương trình truyền thanh cơ sở; phương pháp phát hiện vấn đề và khai thác tài liệu của cán bộ làm công tác thông tin cơ sở. Đào tạo kỹ năng biên tập tin, bài, chương trình khai thác và xử lý, lưu trữ thông tin; nghiệp vụ phát thanh viên hoặc tuyên truyền; ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thanh; khai thác các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền.

Học viên sau khi tham gia lớp bồi dưỡng trang bị được những kiến thức, kỹ năng cơ bản, kỹ năng lựa chọn phân tích sự kiện, vấn đề, khai thác tài liệu và có thể thực hiện các tin ngắn, bài phản ánh, chương trình truyền thanh cơ sở, giúp nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở./.

 

Lê Huệ (CTTĐT)