Chính trị

Tập huấn các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở năm 2020

05/11/2020 08:42
Ngày 5/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến Hội nghị tập huấn các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở năm 2020. Đồng chí Bùi Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh, có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị các huyện, thành phố.
Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh.

Trong thời gian 1 ngày, đại biểu đã được nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo, Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu một số nội dung cơ bản, những điểm mới trong tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền cơ sở; PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu những điểm mới trong tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; PGS.TS Lương Khắc Hiếu, nguyên Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới trong tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng.

Thông qua chương trình tập huấn nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác tuyên giáo ở cơ sở, giúp các đại biểu dự hội nghị hiểu rõ và sâu hơn về những nội dung cơ bản, điểm mới, phương pháp giảng dạy các chuyên đề trong chương trình. Từ đó, để nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới./.

 

 

 

 

Kim Quý (CTĐT)