Kinh tế

Tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật góp phần phát triển bền vững nông nghiệp - nông thôn

02/11/2020 09:39
Cơ sở hạ tầng là yếu tố quan trọng để phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại và thu hút các nguồn đầu tư cho nông nghiệp. Tỉnh đã tăng cường đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhẳm đảm bảo nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn.
Đoàn công tác của UBND tỉnh đi kiểm tra tiến đồ Hồ chứa nước Cánh Tạng, huyên Lạc Sơn.

Phát triển giao thông nông thôn được xác định là khâu đột phá, cấp thiết. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thời gian qua, tỉnh đã ưu tiên những nguồn lực, bố trí lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình MTQG để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông gắn với chương trình NTM. Đến nay, hầu hết các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn đã và đang được đầu tư xây dựng, 100% xã đều có đường giao thông đến trung tâm, người dân đi lại thuận tiện, giao thương thông suốt, tạo động lực phát triển ở địa phương. Bên cạnh đó, nhiều tuyến tỉnh lộ được đầu tư xây dựng, tạo liên kết vùng, rút ngắn khoảng cách giữa các địa phương, như: Dự án cải tạo, nâng cấp đưởng tỉnh 435, tổng mức đầu tư 756 tỷ đồng; dự án cảo tạo, nâng cấp đường tỉnh 438B Lạc Thủy, tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng; dự án đường liên huyện vùng cao Lạc Sơn- Tân Lạc, tổng mức đầu tư 309,6 tỷ đồng,...

Toàn tỉnh hiện có 544 hồ chưa thủy lợi các loại, trong đó có: 474 hồ chứa do Chính phủ về quản lý an toàn đập; 474 đập, hồ chứa nước cần thực hiện các quy định về an toàn đập có 49 hồ lớn, dung tịch từ 3-10 triệu m3 hoặc chiều cao đập từ 10-15m, 274 hồ đập loại nhỏ, dung tích từ 0,05-0,5 m3 hoặc chiều cao đập từ 5-10m. Ngành nông nghiệp thường xuyên kiểm tra, duy tu các công trình, thực hiện tích nước đảm bảo nước phục vụ sản xuất. Tích cực triển khai chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt I vào tháng 4/2020. Kết quả là các huyện, thành phố trên địa bàn và Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi đã đào, đắp 276,7 nghìn m3 khối đất, phát dọn 1,6 triệu m2 kênh mương, 6,6 nghìn m3 đá xây. Ước tính ngày công huy động 315,5 nghìn công, tổng kinh phí trên 22 tỷ đồng, vượt 2,5% kế hoạch. Các công trình thủy lợi, đê, kè, cống trên địa bàn tỉnh được kiểm tra, tu sửa đảm bảo an toàn mùa mưa bão. Với sự chủ động và tích cực trong hoạt động vận hành điều tiết hệ thống thủy lợi, trong 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản toàn tỉnh tăng cao, đạt 6,85 nghìn tỷ đồng, vượt 4,7% so với cùng kỳ.

Ngay từ đầu năm 2020, tỉnh đã chỉ đạo, triển khai nhiều phương án bảo vệ nguồn nước, nâng cao năng lực tưới tiêu, phòng chống thiên tai. Kế hoạch chống hạn và phương án ứng phó khi hạn hán xảy ra được phổ biến rộng rãi tại cơ sở và nhanh chóng thực hiện trước khi xuống giống Đông xuân, chủ động khắc phục những điểm xung yếu. Cơ quan chức năng liên tục theo dõi, đánh giá nguồn nước sạch, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. Các dự án cấp nước sinh hoạt về xóm Mỵ, xóm Ba Giang tại huyện Kim Bôi đã đưa vào vận hành, sử dụng. Ngoài ra, các công trình cung cấp nước cho xã Nhân Nghĩa, Tân Lập của huyện Lạc Sơn đã hoàn thành việc sửa chữa và nâng cấp. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục vận hành khai thác 2 công trình, phục vụ đời sống của nhân dân khác. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn hiện đang quản lý, vận hành 5 công trình cấp nước tập trung quy mô xã, liên xã, công suất thiết kế đạt từ 300-800 m3/ngày đêm. Hầu hết các công trình này đang vận hành ổn định và phát huy hiệu quả, cung cấp nước sạch cho hơn 7.000 hộ dân. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt vệ  sinh trên địa bàn tỉnh ước đạt 94,7%.

Bên cạnh đó, tỉnh luôn theo dõi, đôn đốc tư vấn nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới, Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc”, Chương trình ‘Mở rộng quy mô vệ sinh và cấp nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”. Dự án Đường lâm nghiệp kết hợp đường công vụ và đường ranh cản lửa. Đảm bảo hoàn thành khối lượng đã cam kết và cung cấp nước sinh hoạt lâu dài cho người dân.

Để phát huy những thành tựu đã đạt được, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công trình, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Thực hiện quản lý, vận hành, chủ động ứng phó kịp thời trước những diễn biến phức tạp của tỉnh hình thời tiết. Huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và giao thương của nhân dân, góp phần phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng bền vững, bảo vệ và sử dụng hiệu quả các tài nguyên thiên nhiên và môi trường./.

 

 

 

Kim Quý-CTTĐT