Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Bỏ phiếu, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2020

21/10/2020 09:16
Ngày 21/10, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu, xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020 (đợt 1) đối với 5 xã của 4 huyện gồm: Mỹ Hòa (Tân Lạc), Thống Nhất, Hưng Thi (Lạc Thủy), Lạc Thịnh (Yên Thủy), Tân Lập (Lạc Sơn). Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh Ủy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị.
Các đại biểu bỏ phiếu xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM năm 2020

Từ ngày 1/6/2020 đến ngày 6/10/2020 Đoàn thẩm định mức độ đạt chuẩn tiêu chí NTM tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020, cùng với UBND các huyện: Tân Lạc, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn đã tổ chức đi kiểm tra thực tế, thẩm định đánh giá kết quả thực hiện từng tiêu chí của 5 xã: Mỹ Hòa, Thống Nhất, Hưng Thi, Lạc Thịnh, Tân Lập. Kết quả, 5/5 xã đạt 19/19 tiêu chí và đã được UBND tỉnh thông báo đủ điều kiện đạt chuẩn NTM năm 2020. Về kết quả thực hiện các tiêu chí NTM của 5 xã, trên cơ sở đánh giá thực trạng cuối năm 2011 bình quân đạt 3,2 tiêu chí/xã. Đến nay, đã đạt được 19 tiêu chí NTM, hàng năm các xã tăng bình quân 1,58 tiêu chí/xã/năm. Về kinh tế phát triển SX, các xã đã tập trung cao nhất cho PTSX, ưu tiên phát triển sản phẩm hàng hóa chủ lực, tích cực chuyển dịch giống cây trồng có năng suất đem lại thu nhập cao; đẩy mạnh phát triển các loại hình tổ chức hợp tác, HTX, quan tâm phát triển kinh tế hộ. Về thu nhập, năm 2011 thu nhập bình quân của 5 xã đạt 12,24 triệu đồng/người/năm, đến nay bình quân các xã đạt 39,9 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 còn 8,73% theo tiêu chuẩn nghèo mới, hệ thống tổ chức chính trị và ANTT xã hội của 5 xã được củng cố vững chắc, nhân dân đồng tình ủng hộ, sản xuất phát triển, thu nhập của người dân ngày một tăng cao. Đặc biệt, về ý kiến sự hài lòng của người dân, kết qủa lấy ý kiến nhất trí đối với đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020 có 5/5 xã đều đạt trên 90% đảm bảo quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, bỏ phiếu, xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM đối với 4 xã: Mỹ Hòa (Tân Lạc); Hưng Thi, Thống Nhất (Lạc Thủy); Lạc Thịnh (Yên Thủy). Riêng xã Tân Lập huyện Lạc Sơn chưa đưa ra bỏ phiếu, vì chưa đạt tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị (có đảng viên vi phạm sau khi có kết quả thẩm định tiêu chí NTM). Kết quả, 100% các thành viên đồng thẩm định NTM của tỉnh đồng ý công nhận 4 xã: Mỹ Hòa (Tân Lạc); Hưng Thi, Thống Nhất (Lạc Thủy); Lạc Thịnh (Yên Thủy) đạt chuẩn NTM năm 2020./.

Lê Thùy- CTTĐT