Kinh tế

Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du miền núi phía Bắc - Tuần lễ cam Cao Phong năm 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 11/11

12/10/2020 10:03
Theo UBND huyện Cao Phong, Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du miền núi phía Bắc - Tuần lễ cam Cao Phong năm 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 11/11/2020.

Hội chợ và triển lãm - Tuần lễ cam Cao Phong nhằm mục đích tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy phát triển sản phẩm nông nghiệp nói chung và sản phẩm cây ăn quả có múi của tỉnh nói riêng, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông lâm thuỷ sản Việt Nam chất lượng cao, uy tín trên thị trường trong nước và nước ngoài; hỗ trợ triển khai thực hiện chương trình phát triển sản xuất sản phẩm cây có múi, chương trình mỗi xã một sản phẩm cho các địa phương khu vực phía bắc. Hội chợ và triển lãm là cơ hội giao lưu kinh tế, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư cho các sản phẩm, tìm kiếm cơ hội liên kết vùng cho các địa phương cùng đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển chung của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian tổ chức dự kiến diễn ra 5 ngày (từ 6 - 11/11). Địa điểm tại Trung tâm văn hoá huyện Cao Phong, thị trấn Cao Phong. Đối tượng tham gia, gồm: Các huyện, thành phố, doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh và các tỉnh trong khu vực Trung du miền núi phía bắc. Mặt hàng trưng bày và bán tại Hội chợ và triển lãm - Tuần lễ cam Cao Phong gồm những nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh và các tỉnh bạn; sản phẩm cây ăn quả có múi, thực phẩm chế biến, các loại vật tư, hàng thủ công mỹ nghệ....

Dự kiến quy mô của Hội chợ khoảng 200 gian hàng. Trong đó có 68 gian khu trưng bày, triển lãm và bán sản phẩm; 110 gian khu thương mại tổng hợp; 20 gian hàng khu hàng ẩm thực và 2 gian thuộc khu vự Ban tổ chức và trực an ninh./.

Lê Huệ (CTTĐT)