Kinh tế

Phát triển rừng hài hòa với đảm bảo lợi ích an sinh xã hội của cộng đồng

09/10/2020 09:06
Phát triển Lâm nghiệp tỉnh Hòa Bình bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường, đồng bộ từ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng hợp lý tài nguyên rừng…là một trong những mục tiêu quan trọng cần thực hiện trong Chương trình hành động số 14/2017 do BTV Tỉnh ủy ban hành nhằm thực hiện Chỉ thị số 13/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Những năm gần đây, giá trị kinh tế rừng được phát huy, người dân yên tâm phát triển diện tích rừng trồng

Trong đó, sẽ từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh; khuyến khích, hướng tới sự tham gia rộng rãi của các thành phần kinh tế vào các hoạt động phát triển lâm nghiệp, gia tăng tỷ trọng đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Đi đôi với phát triển rừng là đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, xoá đói giảm nghèo, nâng dần mức sống cho người dân nông thôn miền núi, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng.

Trong 3 năm qua, để phát huy lợi ích kinh tế rừng tỉnh đã thực hiện phát triển rừng theo hướng tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng nâng cao tỷ trọng các loại hình sản phẩm giá trị gia tăng cao, giảm dần việc bán nguyên liệu thô và các sản phẩm sơ chế giá trị gia tăng thấp. Đối với doanh nghiệp, hộ cá nhân thực hiện khuyến khích nâng cấp đối với các cơ sở chế biến quy mô vừa và nhỏ hiện có; thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến sản phẩm tinh chế quy mô lớn, gắn trồng rừng, khai thác - chế biến - thị trường tiêu thụ. Nâng hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm lâm nghiệp thông qua áp dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại. Cụ thể: Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016­- 2020, Ngành nông nghiệp đã tham mưu rà soát điều chỉnh các Dự án bảo vệ và phát triển rừng các cấp sát với thực tế và khả năng cân đối vốn. Qua đó hỗ trợ cho người dân, chủ rừng có thêm nguồn lực thúc đẩy công tác bảo vệ và phát triển rừng ngày hiệu quả. Kết quả sau 3 năm đã thực hiện khoán bảo vệ rừng 321.294,5 lượt ha; Hỗ trợ trồng rừng sản xuất 11.300 ha; Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 183,7 ha.

Dự án “Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững” đã xây dựng hoàn thành Kế hoạch hành động về REDD+ cấp tỉnh; thực hiện có hiệu quả một số hoạt động thí điểm tại xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc gồm: Trồng rừng mới 146,51 ha; tổ chức 22 lớp tập huấn về bảo vệ và phát triển rừng, phát triển sinh kế; tổ chức 07 chuyến tham quan học hỏi kinh nghiệm trồng rừng hỗn loài và kết hợp lâm sản ngoài gỗ, rừng cấp chứng chỉ FSC, kỹ thuật, kinh nghiệm nuôi ong mật và trồng rau tại các tỉnh bạn; cấp hỗ trợ 249 đàn ong mật cho 87 hộ kèm theo các vật tư thiết yếu phục vụ việc nuôi ong; cấp 5.947 cây ăn quả các loại phù hợp nhu cầu và điều kiện khí hậu, thời tiết cho 250 hộ dân; cấp phát hạt giống rau, vật tư các loại cho 80 hộ gia đình trồng rau. Kết quả sau 3 năm tổng sản lượng thu hoạch đạt khoảng 100 tấn rau các loại; cấp phát giống cho 98 hộ dân trồng 5 ha cỏ chăn nuôi; hỗ trợ làm Bếp biogas cho 20 hộ; cấp 1.988 bếp đun cải tiến tiết kiệm củi cho 1.053 hộ gia đình; xây dựng một công trình cung cấp nước sinh hoạt cho người dân xã Thanh Hối. Ngoài ra còn cấp phát hỗ trợ 130 máy tính bảng cho Chi cục Kiểm lâm và các Hạt kiểm lâm cấp huyện/thành phố sử dụng theo dõi diễn biến rừng.

Các Dự án lâm nghiệp khác như: Dự án Đầu tư xây dựng Đường lâm nghiệp kết hợp đường công vụ, đường ranh cản lửa các huyện Lạc Sơn, Lạc Thuỷ, Tân Lạc, Kỳ Sơn; Dự án chống biến đổi khí hậu thực hiện tại Lạc Sơn; Dự án Trồng rừng nguyên liệu của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Hoà Bình; Dự án giống cây lâm nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015-2020 cũng đã có những kết quả tích cực, trong đó: Trồng rừng được 3.101 ha; khoanh nuôi bảo vệ 1.134 ha rừng; xây dựng 11 rừng giống, vườn giống; cải tạo 07 vườn ươm; tuyển chọn được 240 cây trội; hỗ trợ xây dựng 01 nhà nuôi cấy mô tế bào tại Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản tỉnh; sản xuất 13,4 triệu cây giống; thi công xây dựng 60 km đường lâm nghiệp kết hợp đường công vụ, đường ranh cản lửa.

Hiệu quả những dự án trên đã góp phần tích cực vào phát huy giá trị kinh tế của rừng, nghề trồng rừng, đảm bảo thu nhập ổn định cho người dân, đồng thời đảm bảo hài hòa với giữ gìn môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học vì sự phát triển bền vững./.

 

Lê Thùy- CTTĐT