Kinh tế

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm ước đạt 5,53 nghìn tỷ đồng

18/09/2020 10:16
Giá trị sản xuất (GTSX) ngành nông nghiệp 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh ước đạt 5,53 nghìn tỷ đồng; vượt 4,3% so cùng kỳ, đạt 54% kế hoạch; ước cả năm 10,2 nghìn tỷ vượt 5,7% so cùng kỳ, chiếm 83,2% GTSX ngành nông, lâm thủy sản.

Giá trị sản xuất trồng trọt 9 tháng đầu năm ước đạt 3,8 nghìn tỷ đồng, vượt 4,47 % so cùng kỳ, đạt 51,42% kế hoạch năm; ước cả năm đạt 7,5 nghìn tỷ đồng vượt 6,2% cùng kỳ, chiếm 57,7% GTSX ngành nông nghiệp cây lương thực có hạt: Diện tích gieo trồng 72,5 nghìn ha, sản lượng lương thực có hạt 36 vạn tấn, đạt 100 % kế hoạch, trong đó diện tích lúa cấy 37,5 nghìn ha, năng suất ước 53,9 tạ/ha, sản lượng 20,2 vạn tấn đạt 100 % kế hoạch, ước tính đến hết tháng 9, diện lúa gặt đạt trên 2,5 nghìn ha ở các trà lúa sớm, diện tích lúa trà chính vụ và trà muộn sẽ gặt xong trước 20/10/2020 tập trung các giống lúa chất lượng, ngắn ngày, năng suất cao khá phổ biến, giống lúa chất lượng cao; diện tích gieo trồng cây mầu kết thúc vào ngày 13/9 và đang giai đoạn cho thu hoạch ở các trà sớm gồm 500 ha ngô; 55 ha lạc, 100 ha khoai lang, 5 nghìn ha, rau đậu các loại, diện tích còn lại ở các chính vụ, trà muộn sẽ cho thu hoạch thu hết trong tháng 11 để triển khai sản xuất vụ Đông năm 2020. Cây mía tím và mía ép nước 6,5-7 nghìn ha, thu nhập bình quân đạt 100-120 triệu đồng/ha/năm; mía nguyên liệu khoảng 1 nghìn ha, thu nhập bình quân đạt 50-55 triệu đồng/ha/năm, chủ yếu bán cho nhà máy mía đường của tỉnh. Cây ăn quả có múi cam, quýt, bưởi: Hình thành các vùng sản xuất tập trung tại Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Thủy, Tân Lạc, Lạc Sơn, Lương Sơn, Yên Thủy. Đến hết năm 2020, diện tích trồng đạt mức trên 10 nghìn ha, diện tích kinh doanh 7,4 nghìn ha, sản lượng ước đạt 15 vạn tấn. Bộ giống cây ăn quả có múi đa dạng, có năng suất, chất lượng, đáp ứng yêu cầu rải vụ; cơ cấu giống chín sớm (CS1, Quýt ôn châu, Cam BH/cam Marrs) 25%, chính vụ (cam Xã Đoài, cam Vân Du, một số giống quýt, bưởi đỏ, bưởi da xanh) 45%, chín muộn (cam đường canh, cam V2) 30% diện tích giúp ổn định giá cho người sản xuất. Cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi theo hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường, định hướng chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang cây có giá trị kinh tế cao như Bí xanh, bí đỏ, dưa hấu, dưa chuột,..... Tổng hợp các huyện, thành phố tính đến tháng 9 toàn tỉnh chuyển đổi được 1,8 nghìn ha đất trồng lúa sang trồng các cây trồng khác trong đó chuyển đổi đất 2 vụ lúa 766,4 ha; chuyển đổi đất 1 vụ lúa 920,5 ha. Chuyển đổi các cây trồng hàng năm gồm: ngô 751,8 ha; rau đậu các loại 379,4 ha; mía 231,9 ha và các cây trồng hàng năm khác 323,81 ha. Chuyển đổi cây lâu năm gồm: cây có múi 49,76 ha; cây lâu năm khác 22,5 ha. Chuyển đổi trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản 12,72 ha. Ngoài những diện tích đã chuyển đổi trong những năm trước tiếp tục trồng cac loại rau, mầu có giá trị kinh tế cao như: Bí xanh, bí đỏ, dưa hấu, dưa chuột, quả lặc lày. Những diện tích chuyển đổi hình thành nên những vùng sản xuất tập trung, sản xuất hàng hóa cho giá trị thu nhập cao.

GTSX ngành chăn nuôi 9 tháng đầu năm ước đạt 1,6 nghìn tỷ đồng, vượt 4,17% cùng kỳ, đạt 61,5% kế hoạch năm; Dự báo cả năm đạt 2,5 tỷ đồng, vượt 4,5% so cùng kỳ. Tái cơ cấu ngành chăn nuôi được các địa phương quan tâm thực hiện, trong đó tập trung phát triển nuôi vật nuôi bản địa trong chăn nuôi nông hộ, phát triển chăn nuôi công nghiệp trong các cơ sở chăn nuôi lớn. Theo số liệu công bố tháng 1/2020, tổng đàn trâu 116 nghìn con, đàn bò 84 nghìn con; lợn 440 nghìn con; dê 51 nghìn con; 8 triệu con gia cầm; 20 trang trại nuôi lợn hậu bị quy mô từ 300-2000 con, 19 trang trại nuôi lợn nái quy mô từ 600-1.200 con, 11 trang trại chăn nuôi dê quy mô từ 60-190 con, 11 trang trại nuôi gà giống và đẻ trứng quy mô từ 4.000-50.000 con, 43 trang trại nuôi gà thịt quy mô từ 1.500-40.000 con, 5 trang trại nuôi vịt đẻ quy mô từ 3.000-40.000 con; Các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục hoạt động sản xuất ổn định, bao gồm: Công ty TNHH Tuấn Minh đang hoạt động với công xuất 50.000 tấn/năm; nhà máy của Công ty Jafa Comfeed hoạt động với công suất 400.000 tấn/năm; Nhà máy thức ăn chăn nuôi Đồng Tiến hoạt động với công suất 25.000 tấn/năm. Nhà máy thức ăn TONGWEI hoạt động với công suất 200.000 tấn/năm; Công ty TNHH Dinh dưỡng Tân Tiến tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn hoạt động với công suất 1000 tấn/năm. Triển khai tiêm phòng được hơn 20 nghìn liều vắc xin THT, LMLM cho trâu bò, 48 nghìn liều vắc xin định kỳ các loại cho lợn, 587 nghìn liều vắc xin cho gia cầm. Kiểm dịch 680 nghìn con lợn; 23,7 triệu con gia cầm giống và gia cầm thương phẩm, 13,7 triệu quả trứng giống; kiểm soát giết mổ động vật được 7 nghìn con trâu, bò, 53 nghìn con gia cầm. Tăng cường công tác kiểm tra tại cơ sở giết mổ gia súc và các điểm bán, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi duy trì, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh. Chủ động tham mưu và triển khai các biện pháp quyết liệt phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi; khống chế kịp thời dịch bệnh trên đàn vật nuôi như H5N1 trên đàn gia cầm và dịch tả lợn Châu Phi.

 

Thái Sơn, BTGTU