Thời sự trong ngày

Tổng số người tham gia Bảo hiểm xã hội ước đến hết 30/9/2020 là 84.500 người

17/09/2020 02:52
Theo báo cáo, ước đến hết 30/9/2020, tổng số người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) là 84.500 người; tổng số người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) là 815.500 người (đạt 94,6% dân số toàn tỉnh); tổng số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 64.963 người.
Công tác giám định BHYT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được thực hiện nhanh gọn, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục

Thời gian qua, công tác cấp sổ và giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người dân được thực hiện kịp thời, đầy đủ; đã thực hiện cấp 5.628 sổ BHXH, 475.000 thẻ BHYT; thực hiện giải quyết các chế độ BHXH cho 25.153 lượt người và thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 814.563 lượt người. 8 tháng đầu năm, số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 1.488 tỷ đồng, tăng 114,65 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, bằng 72% kế hoạch. Tăng cường đôn đốc các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh thực hiện nghĩa vụ nộp BHXH, BHYT; tổng số nợ BHXH, BHYT ước tính đến 30/9/2020 là 55 tỷ đồng, chiếm 2,87% so với kế hoạch thu được giao. Tăng cường triển khai các giải pháp kiểm soát quỹ bảo hiểm; số tiền chi BHXH, BHYT, BHTN ước thực hiện trong 9 tháng đầu năm là 2.193,3 tỷ đồng, trong đó chi khám chữa bệnh BHYT là 664,9 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, với mục tiêu bảo đảm kịp thời, thuận lợi, đầy đủ, đúng quy định và an toàn, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng BHXH; đẩy mạnh triển khai công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân, người lao động trong việc tham gia BHYT, BHXH nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là đối tượng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và BHYT hộ nghèo./.

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải
Danh sách bài viết cũ