Kinh tế

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020

17/09/2020 02:54
9 tháng đầu năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã lãnh đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác đối ngoại. Thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tăng trưởng kinh tế GRDP trong 9 tháng đầu năm ước đạt 0,64%, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,97%; công nghiệp - xây dựng giảm 2,14%; dịch vụ giảm 1,95%; thuế sản phẩm tăng 6,66%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: Tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản 19,97%; công nghiệp - xây dựng 44%; dịch vụ 30,91%; thuế sản phẩm 5,12%.

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 6.850 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc gieo cấy, chăm sóc lúa và cây màu theo đúng khung thời vụ; diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 72,5 nghìn ha, sản lượng lương thực cây có hạt đạt 36 vạn tấn, đạt 100% kế hoạch. Tái cơ cấu ngành trồng trọt được thực hiện theo hướng phát triển các sản phẩm lợi thế, nhất là cây có múi, mía tím, rau an toàn với các giống có năng suất, chất lượng cao. Tổng diện tích cây ăn quả có múi ước đạt 10 nghìn ha; diện tích kinh doanh trên 7,4 nghìn ha, sản lượng ước trên 15 vạn tấn. Đến nay đã có 54 xã đạt 10 tiêu chí nông thôn mới; huyện Lương Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được đẩy mạnh.

Các cấp. các ngành thực hiện tốt Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2020; thường xuyên theo dõi nắm tình hình, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. 9 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 31.700 tỷ đồng, tăng 7,64% so với cùng kỳ. Mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài từ quý I đến giữa quý II nên một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng đến nay các hoạt động sản xuất đã dần phục hồi và đi vào ổn định.

Từ tháng 6, dịch bệnh Covid-10 đã được kiểm soát, cùng với chính sách kích cầu và du lịch nội địa, hoạt động thương mại và dịch vụ có xu hướng tăng trở lại. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đầu năm ước đạt 26.157 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số tiêu dùng CPI bình quân ước tăng khoảng 3,1% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước đạt 654,23 triệu USD, tăng 7,64% so với cùng kỳ; giá trị nhập khẩu ước đạt trên 581 triệu USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện đúng chương trình dạy, học theo quy định. Ngành Y tế thực hiện tốt hoạt động khám, chữa bệnh và chăn sóc sức khỏe nhân dân tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh. Tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động giám sát các bệnh truyền nhiễm gây dịch trên địa bàn, nhất là trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động tới người lao động và người sử dụng lao động của các loại hình doanh nghiệp. Giải quyết tốt các chính sách cho lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; thực hiện rà soát, chi trả các khoản hỗ trợ đối với các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Các hoạt động khoa học và công nghệ được triển khai tích cực. Hoạt động thông tin truyền thông được tăng cường, bảo đảm thông tin liên lạc thông suất; kịp thời tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên truyền thông giáo dục, nâng cao ý thức cộng đồng về phòng, chống dịch Covid-19; cung cấp thông tin kịp thời về diễn biến tình hình dịch đến toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh. Mạng lưới viễn thông tiếp tục phát triển ổn định. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả, góp phần phục vụ cải cách hành chính trong các cấp, các ngành. Làm tốt công tác quân sự địa phương; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoạt động của các cơ quan tư pháp, bảo vệ pháp luật và đối ngoại./.

 

 

                                                                          

   Lê Huệ (CTTĐT)