Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công

16/09/2020 02:44
Chiều 14/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 11/9/2020. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT, tính đến hết ngày 11/9/2020, số kế hoạch vốn đã giải ngân là 1.806 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch vốn HĐND tỉnh và 41% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó: Vốn cân đối ngân sách tỉnh đã giải ngân đạt 49,2% kế hoạch vốn của HĐND tỉnh giao; vốn ngân sách Trung ương trong nước đã giải ngân đạt 39,4% kế hoạch vốn năm 2020 của HĐND tỉnh; vốn nước ngoài (ODA) giải ngân đạt 14,5% kế hoạch vốn giao, thấp nhất trong các nguồn vốn. Tổng số vốn kéo dài thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công từ năm 2018, 2019 sang năm 2020 là 380.946 tỷ đồng.

Mặc dù UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án, nhưng đến nay, kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của tỉnh chưa cao; số vốn giải ngân tăng thêm trong 20 ngày từ ngày 21/8/2020 đến ngày 11/9/2020 là 239,15 tỷ đồng. Bên cạnh một số chương trình, dự án có kết quả giải ngân khá (từ 50% trở lên) còn nhiều chương trình, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp (dưới 60%) hoặc chưa giải ngân, đặc biệt các dự án ODA có tỷ lệ giải ngân rất thấp (13,5%).

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích về những khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư rà soát các dự án được giao làm chủ đầu tư, khẩn trương chỉ đạo thực hiện các biện pháp giải ngân kế hoạch vốn giao đảm bảo đến ngày 30/9 đạt trên 60%. Đặc biệt là đối với các dự án đến nay có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 30% hoặc chưa giải ngân. Trường hợp không còn nhu cầu vốn hoặc không thể thực hiện giải ngân cần báo cáo, đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn cho các dự án khác trước ngày 20/9/2020. Hoàn thiện hồ sơ thanh toán tại Kho bạc nhà nước đối với các dự án đã có khối lượng hoàn thành trước ngày 30/9/2020. Các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn từ nguồn thu sử dụng đất có nhu cầu giải ngân sớm gửi hồ sơ đến Sở Tài chính để làm căn cứ điều hành dự toán. Tăng cường quan tâm, đôn đốc đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án, tăng tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn của các dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia; vốn nước ngoài ODA, vốn dự phòng chung ngân sách Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực cố gắng của toàn hệ thống chính trị trong công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng của thiên tai. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trong tâm năm 2020, do vậy, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện. Thời gian từ nay đến 30/9, phải giải ngân đạt 60% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ còn rất ngắn, các chủ đầu tư, các sở, ngành và các huyện, thành phố phải tích cực đẩy nhanh thủ tục đầu tư, khẩn trương thực hiện giải ngân các nguồn vốn có khả năng giải ngân để bù đắp cho các nguồn vốn đang gặp khó khăn trong giải ngân; đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, để có khối lượng giải ngân đảm bảo. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của chủ đầu tư, ban quản lý các dự án. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực địa tình hình triển khai thực hiện dự án để kịp thời nắm bắt, xử lý vướng mắc phát sinh. Tổ chức kiểm tra các dự án có tiến độ thực hiện chậm, tỷ lệ giải ngân thấp./.

 

 

 

Lê Huệ (CTTĐT)