Chính trị

Thành phố Hòa Bình: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020

14/09/2020 02:29
Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020. Đây là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo sự bức phá và tăng tốc mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các lĩnh vực. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thành phó Hòa Bình quyết tâm và huy động mọi nguồn lực, lợi thế hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh.
Thành phố Hòa Bình đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cầu Hòa Bình 2.

Ngay sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, BCH Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Sơn năm 2015-2020 đề ra. Bám sát chủ trương của Tỉnh ủy, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước, thành phố tiếp tục lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán giao. Dự kiến năm 2020, thu NSNN đạt 529 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 896,3 tỷ đồng. Trong đó, khả năng tự cân đối ngân sách thành phố đạt khoảng 40,2%, chi ngân sách địa phương đạt 896,3 tỷ đồng.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiêp- xây dựng, nông- lâm- thủy sản. Trong đó, tập trung đa dang hóa các ngành dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Quan tâm, hỗ trợ cơ sở tiếp cận vốn kinh doanh và phát triển các ngành công nghiệp có ưu thế về nguyên liệu, thị trường. Tiến hành kiểm tra và triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Đánh giá tình hình thực trạng công tác xây dựng NTM sau sáp nhập. Hiện thành phố có 7/9 xã đạt chuẩn NTM. Đây là cơ sở để thành phố xây dựng các giải pháp đưa 2 xã còn lại đạt chuẩn NTM. Hoàn thành xây dựng NTM nâng cao đối với xã Hợp Thành, NTM kiểu mẫu đối với xã Yên Mông trong năm học 2020.

Sau khi sáp nhập, địa giới hành chính được mở rộng, thành phố tiến hành đánh giá tổng thể và phối hợp với các Sở, ngành tiếp tục thực hiện việc lập Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hòa Bình, lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đối với những khu vực phát triển. Bên cạnh đó, rà soát các chỉ tiêu đô thị loại II và tập trung hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu về hạ tầng đô thị đối với phường Kỳ Sơn, Thống Nhất, Dân Chủ và các xã thành lập phường như Trung Minh và Quỳnh Lâm. Lập và công khai Quy hoạch sử dụng đất, giai đạon 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025. Ưu tiên hoàn thành các dự án chào mừng Đại hội Đảng các cấp và những dự án cấp bách. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ một số, như: dự án Cầu Hòa Bình 2, khu đô thị Thống Nhất, Khu đô thị Trung Minh A, Trung Minh B, 2 cụm công nghiệp Yên Mông và Chăm Mát- Dân Chủ…

Thành phố tiếp tục rà soát, bổ sung Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Hòa Bình, giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030. Chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất và tổ chức, sắp xếp cán bộ nhà trường thực hiện theo quy định. Điều chỉnh bổ sung và triển khai thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục phổ thông 2018. Duy trì hoạt động của trạm y tế, đảm bảo việc đi lại và khám chữa bệnh của nhân dân. Năm 2019, tỷ lệ bao phủ BHYT của huyện Kỳ Sơn cũ đạt 82,5% dân số, thành phố đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT cho nhân dân. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị xã hội tham gia vận động tuyên truyền chính sách pháp luật về BHYT, góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Triển khai quyết liệt và hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi để hưởng ứng các ngày lễ lớn, các cuộc vận động toàn xã hội. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, trọng tâm hướng đến chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường. Các xã, phường triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh để đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tạo điều kiện cho phát triển kinh tế- xã hội trong tình hình mới. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu được giao và đảm bảo chất lượng. Ngành Công an thành phố làm tốt công tác phòng, ngừa, đấu tranh với loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Đến nay, các vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn đã giảm 13,2%, công tác điều tra, khám phá vụ án tiếp tục chuyển biến tích cực.

Với vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội của tỉnh, trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu đặt ra trong năm 2020./.

 

 

Kim Quý-CTTĐT