Thời sự trong ngày

Huyện Yên Thủy xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

11/09/2020 09:39
Nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, UBND huyện Yên Thủy, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đặc biệt, các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được lồng ghép đưa vào các hoạt động văn hoá như hội diễn văn nghệ, toạ đàm, nói chuyện chuyên đề, các buổi sinh hoạt định kỳ của đoàn viên, hội viên cơ sở. Nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành trong công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được triển khai thực hiện tốt.
Xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy ra mắt mô hình Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tai tệ nạn xã hội                                                                  

Ủy ban MTTQ huyện cùng các tổ chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT, đồng thời tham gia giúp đỡ 18 đối tượng giáo dục tại cộng đồng dân cư. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã tổ chức cho cán bộ, hội viên ký cam kết thực hiện “Gia đình không có người thân phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội" với 15.127 lượt hộ gia đình hội viên đăng ký đạt 82 %; phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động Hội viên phụ nữ cơ sở tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma tuý, tệ nạn xã hội.

Hội LHPN các xã, thị trấn đã vận động hội viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" gắn với việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Phát động phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", hàng năm tổ chức cho hội viên đăng ký cam kết “Gia đình không có người thân tham gia buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý” đến 11/11 xã, thị trấn cho 8.643 hội viên. Triển khai mô hình gia đình 5 không 3 sạch đến 9.560 lượt cán bộ, hội viên. Duy trì 40 mô hình với 1.458 hội viên câu lạc bộ Chi hội Phụ nữ "Không có người thân vi phạm pháp luật và mắc TNXH"; 13 nhóm phòng chống bạo lực gia đình với 108 thành viên; 18 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc với 616 thành viên tại 11/11 xã, thị trấn; 3 câu lạc bộ giáo dục vị thành viên với 100 thành viên.

Hội tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tuyên truyền Luật phòng chống ma túy, HIV/AIDS; pháp lệnh phòng chống mại dâm; phòng chống mua bán phụ nữ trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em gái…bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: Tổ chức hội thi bằng tiểu phẩm, trả lời câu hỏi, trắc nghiệm kiến thức, văn hóa, văn nghệ….đã thu hút được đông đảo người tham gia. Qua đó, phát động mô hình “Chi hội phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật”.  Ngoài ra, còn phát huy mô hình chi, tổ Hội phụ nữ an toàn tại 116 chi Hội và 92 tổ Hội, tuyên truyền vận động chị em nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, theo dõi và giúp đỡ phụ nữ hoàn lương trở về địa phương tái hoà nhập cộng đồng, mạnh dạn tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội.

Hội Nông dân huyện tiếp tục chỉ đạo, duy trì hoạt động các “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”. “Chi hội an toàn không có người phạm tội”. Đoàn thanh niên các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh và tổ chức cho 05 Đoàn trường, 1.169 đoàn viên thanh niên ký cam kết thực hiện không ma túy trong học đường, duy trì 01 Câu lạc bộ phòng chống tội phạm.

Hội Cựu chiến binh huyện đã tuyên truyền, vận động đến 3.747 cán bộ, hội viên về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tổ chức tuần tra canh gác, góp phần tích cực trong việc giữ gìn ANTT, ATXH, ATGT trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Các tổ chức hội phối hợp tổ chức 295 cuộc với 986 lượt CCB tham gia.

Các cấp công đoàn của huyện đã tổ chức ký cam kết thực hiện nội dung “cá nhân, cơ quan, gia đình không mắc tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác”.  11/11 xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020. Tại các trường học, tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và tập thể lớp ký cam kết xây dựng “Trường học an toàn về an ninh, trật tự”; chỉ đạo các nhà trường tổ chức học sinh ký cam kết không liên quan đến ma túy. Trường THCS xã Lạc Thịnh xây dựng ra mắt mô hình “Nhà trường an toàn không ma túy”.

Tại cơ sở, tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả 115 tổ an ninh bảo vệ thôn, xóm, 115 tổ hoà giải, 812 tổ liên gia tự quản về ANTT, 14 câu lạc bộ và Đội thanh niên tình nguyện phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; 06 mô hình tự quản về môi trường; 34 tuyến đường tự quản; 14 tổ phòng chống bạo lực gia đình; 01 mô hình “Làng văn hóa - quốc phòng”; 09 dòng họ tự quản, 01 nhà tự quản, 03 cụm giáp ranh, 41 câu lạc bộ phụ nữ về quản lý người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội. Duy trì xây dựng 11 hòm thư góp ý công tác đảm bảo ANTT tại các xã, thị trấn. Các mô hình trên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền, lực lượng Công an tham mưu nòng cốt đều phát huy hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tai, tệ nạn xã hội./.

 

  Thùy An
Danh sách bài viết cũ