Kinh tế

Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thuỷ sản 8 tháng đầu năm ước đạt 6,85 nghìn tỷ đồng

11/09/2020 09:36
8 tháng đầu năm, tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, thời tiết khô hạn cực đoan tiếp tục diễn ra gay gắt, lượng nước về hồ Hòa Bình ở mức rất thấp, dịch bệnh tả lợn Châu Phi chưa được khống chế hoàn toàn đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình.
Cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được chuyển đổi theo hướng tích cực, hình thành những vùng sản xuất tập trung, sản xuất hàng hóa cho giá trị kinh tế cao

Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thuỷ sản 8 tháng đầu năm ước đạt 6,85 nghìn tỷ đồng, trong đó: Giá trị sản xuất ngành trồng trọt ước đạt 3,8 nghìn tỷ đồng, tăng 4,47% so với cùng kỳ, bằng 51,42% kế hoạch năm. Các địa phương tập trung chỉ đạo, đôn đốc gieo cấy, chăm sóc lúa và cây màu theo đúng khung thời vụ; diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 72,5 nghìn ha, sản lượng lương thực có hạt 36 vạn tấn, đạt 100% so với kế hoạch. Tỉnh đã quan tâm phát triển các sản phẩm lợi thế nhất là cây có múi, mía tím, rau an toàn; mở rộng diện tích trồng các loại cây có thế mạnh của từng địa phương, tạo lợi thế cạnh tranh theo từng vùng. Cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi theo hướng tích cực, hình thành những vùng sản xuất tập trung, sản xuất hàng hóa cho giá trị giá trị kinh tế cao; 8 tháng đầu năm đã thực hiện chuyển đổi được 1,8 nghìn ha đất trồng lúa sang trồng các cây trồng khác. Các địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, điều tiết nguồn nước, đảm bảo nước đảm bảo phục vụ ̣sản xuất. Bên cạnh đó, đã tích cực triển khai chiến dịch toàn dân làm thuỷ lợi đợt I năm 2020; duy trì thường xuyên chế độ tuần đê, kiểm tra các tuyến đê cấp III, các cống dưới đê và thực hiện tốt công tác chuẩn bị các điều kiện ứng phó với mùa mưa bão năm 2020. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước đạt 1,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,17% so với cùng kỳ, bằng 61,5% kế hoạch năm. Các địa phương tiếp tục tâp̣ trung phát triển chăn nuôi con bản địa trong nông hộ, chăn nuôi công nghiệp trong các cơ sở chăn nuôi lớn; các địa phương, các chủ trang trại, gia trại, các doanh nghiệp đã tích cực tái đàn và tăng trưởng đàn. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, triển khai tiêm vắc xin các loại cho gia súc, gia cầm được tăng cường; triển khai các biện pháp quyết liệt phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và cúm gia cầm H5N1 trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi duy trì, xây dưng̣ cơ sở an toàn dicḥ bệnh.

Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp ước đạt 1,1 nghìn tỷ đồng, tăng 6,05% so cùng kỳ, bằng 91,16% kế hoạch năm. Công tác trồng, chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng được quan tâm thực hiện tốt; 9 tháng đầu năm đã trồng trên 5,6 nghìn ha rừng tập trung, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm. Các địa phương tiếp tục gieo ươm, tích cực chăm sóc cây giống các loại, đảm bảo chất lượng phục vụ kế hoạch trồng rừng năm. Cùng với đó, các cấp đã đẩy mạnh thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; từ đầu năm tới nay, đã phát hiện bắt giữ, xử lý 49 vụ vi phạm Luật bảo về và Phát triển rừng. Tổ chức tuyên truyền 115 nghìn lượt người về công tác phòng chống cháy rừng, các văn bản pháp luật bảo vệ và phát triển rừng.

Giá trị sản xuất ngành thủy sản ước đạt 214 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ, bằng 79,36% kế hoạch năm. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển nuôi cá lồng trên các thủy vực lớn, nuôi thủy đặc sản trên diện tích ao hồ; toàn tỉnh hiện có 2,7 nghìn ha mặt nước và 4,7 nghìn lồng nuôi cá. Sản lượng thu hoạch ước đạt 6,7 nghìn tấn, trong đó khai thác 1,4 nghìn tấn, nuôi trồng 5,3 nghìn tấn. Các cơ sở sản xuất cá giống đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho các địa phương và công tác kiểm dịch, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường thủy sản được thực hiện tốt, không để dịch bệnh lớn xảy ra./.

 

 

 

 

Nguyễn Hải