Kinh tế

9 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh ước đạt 645.233 triệu USD

04/09/2020 10:06
Quý I/2020 dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh tại một số quốc gia đã ảnh hưởng đến nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất công nghiệp, cũng như tạo ra khó khăn mới về thị trường tiêu thụ. Bước sang Quý II/2020, Việt Nam kiểm soát dịch bệnh vì vậy các doanh nghiệp dần ổn định tình hình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, khi tình hình xuất nhập khẩu đang dần ổn định, dịch bệnh Covid-19 lại tiếp tục bùng phát trở lại, hoạt động xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng, các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặp khó khăn mới.
9 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng Điện tử trên địa bàn tỉnh ước đạt 367,851 triệu USD

Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh ước đạt 645.233 triệu USD, tăng 7,64% so với cùng kỳ, đạt 62,52% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đầu năm ước đạt 581,091 triệu USD, tăng 22,07% so với cùng kỳ; đạt 66,41% kế hoạch năm.

 

 

Quốc Giang (Sở Công Thương)