Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Thường trực HĐND họp chuẩn bị Kỳ họp thứ 16, nhiệm kỳ 2016 – 2021

04/09/2020 10:07
Ngày 4/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh họp, nghe báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 11/9. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 13 dự thảo nghị quyết. Trong đó bao gồm nhóm các dự thảo nghị quyết về công tác nhân sự: miễn nhiệm các chức danh và xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; nhóm các dự thảo nghị quyết khác. Trong đó có một số nghị quyết quan trọng như: Dự thảo nghị quyết về phê duyệt bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2020 nguồn vốn đấu tư ngân sách Trung ương thực hiện chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; Dự thảo nghị quyết về việc quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021- 2025; Dự thảo nghị quyết về việc cho ý kiến về phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2020 nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 và nguồn vốn ODA; Dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh, điều chỉnh và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu và vốn ngân sách tỉnh…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào công tác chuẩn bị kỳ họp, điều chỉnh một số nội dung.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương gửi các dự thảo nghị quyết để thẩm tra; Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16 được diễn ra chu đáo và thành công tốt đẹp./.


 

 

Lê Thùy- CTTĐT