Chính trị

Đảng bộ Công an tỉnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020

04/09/2020 10:04
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an tỉnh đã lãnh đạo toàn lực lượng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh đề ra. Trong đó, tập trung lãnh đạo về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng người chiến sỹ Công an tỉnh Hoà Bình bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những bức xúc, nổi cộm ở cơ sở, những nội dung đột phá, góp phần giữ vững an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.
Cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh chủ động triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

Hàng năm, Đảng ủy Công an tỉnh ban hành nghị quyết lãnh đạo toàn diện công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Tập trung các nhóm giải pháp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng uỷ chỉ đạo nhiều đợt sinh hoạt chính trị giáo dục về truyền thống của Đảng, của ngành, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với các đợt thi đua ngắn, thi đua cao điểm, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Quán triệt, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành Công an, nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, sinh hoạt Đảng, công tác đoàn thể quần chúng. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để bổ sung cho Đảng, tạo nguồn cán bộ cho Đảng bộ Công an tỉnh và cấp uỷ các cấp, đi đôi với kiện toàn, sắp xếp bộ máy Công an tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng uỷ Công an tỉnh và cấp uỷ các cấp, trong nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu nghị quyết đề ra đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc. Đặc biệt, ANCT - TTATXH luôn được giữ vững, ổn định, không xảy ra đột xuất, bất ngờ, không hình thành "điểm nóng” về ANTT.

Đảng uỷ đã lãnh đạo Công an tỉnh làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng uỷ Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT và huy động sức mạnh tổng hợp của Nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo sát với thực tế, triển khai có hiệu quả các giải pháp, kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, bạo loạn, phá rối an ninh. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương.

Trong lãnh đạo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, các đơn vị Công an trong tỉnh liên tiếp mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đánh trúng, đánh mạnh vào các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; từng bước nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án. 5 năm qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã điều tra khám phá 2.820 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 97%; phát hiện, triệt xóa 736 vụ, 2.409 đối tượng đánh bạc; phát hiện, bắt giữ 668 vụ, 717 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 268 bánh, 3.746,94 gr heroin, 60.611 viên và 568,68 gr ma túy tổng hợp, 41,575 kg ma túy đá. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu quả, đã góp phần tích cực vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP của địa phương. Hiện nay, toàn tỉnh duy trì 5 dạng mô hình với 107 mô hình tiêu biểu, 8.390 đơn vị thành viên, theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và giải quyết tốt các vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở.

Với nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã có 2.061 lượt tập thể, 3.495 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Đảng bộ Công an tỉnh 5 năm liên tục được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

 

 

                                                                 

 

  Lê Huệ (CTTĐT)