Thời sự trong ngày

Sẵn sàng cho năm học mới 2020 - 2021

01/09/2020 09:23
Năm học 2020 - 2021 là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cũng như các địa phương trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyển sinh, đầu tư xây dựng và sửa chữa cơ sở vật chất, tuyển dụng và luân chuyển giáo viên… chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới.
Các trường học trên địa bàn tỉnh vệ sinh đồ dùng dạy học để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới

Để chuẩn bị cho năm học mới, công tác tuyển sinh được Sở GD&ĐT quan tâm thực hiện. Ngay từ đầu năm học 2019 - 2020, Sở GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2020 - 2021. Tháng 5/2020, Sở GD&ĐT đã có thông báo về phương án tuyển sinh năm học 2020 - 2021 và phổ biến đến toàn thể học sinh, phụ huynh học sinh. Đến thời điểm này, công tác tuyển sinh đã được thực hiện theo đúng quy định và kế hoạch năm học. Đối với lớp 1 đã huy động 16.482 trẻ 6 tuổi ra lớp đạt 100%; đối với lớp 6 thực hiện phương thức xét tuyển, với tổng số 14.967 học sinh. Đối với lớp 10, thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 4/1/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, 100% các trường có cấp THPT đã tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10, qua đó làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy và học cấp THCS đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào dạy và học cấp THCS tốt hơn. Năm học 2020 - 2021, toàn tỉnh đã tuyển sinh 9456 học sinh vào lớp 10 cấp THPT.

Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT đặc biệt quan tâm tới đầu tư cơ sở vật chất. Năm 2020 theo Quyết định 2938/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2020, toàn ngành GD&ĐT có 28 công trình, 2 chương trình tổng kế hoạch vốn giao 113.994 triệu đồng. Để chuẩn bị cho năm học mới toàn tỉnh đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 2 chương trình, 23 công trình trường học, trong đó Sở GD&ĐT được giao làm chủ đầu tư xây dựng 8 công trình, 1 dự án với tổng kế hoạch vốn giao năm 2020 là 37.367 triệu đồng. Theo phân cấp từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục, Sở GD&ĐT đã nghiệm thu, bàn giao 9 công trình, kế hoạch vốn năm 2020 là 26.000 triệu đồng, tiếp tục khởi công xây dựng 7 công trình kế hoạch năm 2020. Từ nguồn vốn ngân sách huyện, UBND các huyện, thành phố triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn. Kết quả tính đến hiện tại toàn tỉnh có 8.797 phòng học (khối các trường Mầm non, phổ thông là 8.563 phòng; khối các trung tâm GDTX-GDNN, GDTX, Hướng nghiệp là 234 phòng). Trong 8.563 phòng học các trường Mầm non phổ thông có 7.313 phòng kiên cố chiếm 85,4%, 834 phòng học kiên cố xuống cấp chiếm 9,7%; 416 phòng học bán kiên cố, phòng học tạm, phòng khác chiếm 4,8%.

Về công tác triển khai mua sắm thiết bị dạy học, để chuẩn bị cho năm học mới, theo kết quả báo cáo các phòng GD&ĐT đã triển khai mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu, thiết bị bàn ghế học sinh, thiết bị trang bị bộ môn, thiết bị tin học ngoại ngữ ... với tổng kinh phí trên 50.000 triệu đồng. Sở GD&ĐT mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 cấp cho các trường tiểu học vùng khó, kinh phí 2.500 triệu đồng; mua sắm trang thiết bị bán trú cấp cho các trường Phổ thông dân tộc bán trú, các trường phổ thông có học sinh thuộc diện bán trú, kinh phí 8.000 triệu đồng. Đến nay công tác mua sắm đã hoàn thành, bàn giao thiết bị cho các trường kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học mới. Được giao dự toán từ đầu năm, các đơn vị trường học trực thuộc Sở GD&ĐT đã triển khai mua sắm trên 800 bộ bàn ghế học sinh, 14 phòng học thông minh đa năng và thiết bị nhà bếp, nhà ăn, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập với tổng kinh phí 7.380 triệu đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trước thềm năm học mới, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, nhà trường thực hiện đầy đủ nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh hiểu rõ tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Xây dựng phương án và giải pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp với đơn vị khi có các tình huống xẩy ra. Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị, nhà trường phối hợp với các ban, ngành có liên quan tăng cường công tác truyền thông bằng nhiều hình thức về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các nhà trường. Phối hợp với cơ quan y tế hướng dẫn chuyên môn về công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể và công tác vệ sinh cá nhân, môi trường, vệ sinh khử khuẩn trường, lớp học./.

Lê Huệ (CTTĐT)
Danh sách bài viết cũ