Chỉ đạo điều hành

Uỷ ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 8 năm 2020

01/09/2020 09:23
Ngày 31/8, UBND tỉnh tổ chức Họp thường kỳ tháng 8 để nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020. Theo đó, 8 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định, hầu hết các ngành, lĩnh vực đạt kết quả khá so với cùng kỳ, cụ thể: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng đầu năm ước tính tăng 0,64% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,97%; công nghiệp - xây dựng giảm 2,14% ( trong đó, công nghiêp̣ giảm 3,99%); dịch vụ giảm 1,95%; thuế sản phẩm tăng 6,66%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 19,97%; công nghiệp - xây dựng 44%; dịch vụ 30,91%; thuế sản phẩm 5,12%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.000 tỷ đồng, bằng 68% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 60% chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, lao động, việc làm, y tế, khoa học và công nghệ đạt nhiều kết quả quan trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, thời gian qua tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, thời tiết khô hạn cực đoan tiếp tục diễn ra gay gắt, lượng nước về hồ Hòa Bình ở mức rất thấp, dịch bệnh tả lợn Châu Phi chưa được khống chế hoàn toàn đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu thu NSNN theo Nghị quyết số 05-NQ/ĐH ngày 16/9/2015 của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; ; về nội dung, chương trình tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, cùng một số dự thảo báo cáo về các lĩnh vực: du lịch, TD-TT; công tác gia đình; tình trạng tảo hôn, sinh con thứ ba trở lên...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần đưa ra kế sách giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, nhất là đối với các xã vùng đặc thù, vùng đặc biệt khó khăn. Đối với việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan thường trực khẩn trương chuẩn bị nội dung để tổ chức họp báo. Việc tổ chức đại hội phải đảm bảo trang trọng, ý nghĩa; dự kiến đại hội tổ chức trong 2 ngày 21 - 22/9/2020. Đối với nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ngành, địa phương nỗ lực, tích cực thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh thu từ nguồn sử dụng đất để bù vào các khoản hụt thu. Ngoài ra, các cấp, ngành, nhất là cấp xã cần đặc biệt coi trọng vấn đề cải cách hành chính, quan tâm sử dụng văn bản điện tử để nâng cao hiệu quả điều hành; việc cải cách hành chính cần được đưa vào chỉ tiêu thi đua của mỗi cấp, ngành.

Cũng tại cuộc họp, UBND tỉnh đã tổ chức chia tay đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về nghỉ hưu theo chế độ./.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chia tay đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về nghỉ hưu theo chế độ

Nguyễn Hải