Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị lần hai, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

28/08/2020 10:33
Chiều ngày 27/8, Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ hai, khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị BTV Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào một số dự thảo quan trọng: Quy chế làm việc của BCH, BTV và TT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình làm việc của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết phân công nhiệm vụ các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020, tổng kết thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW của BCH Trung ương quy định thi hành Chương VII và Chương trình VIII điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám và kỷ luật của Đảng; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy khoá XVII. Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá của Đảng ủy, BTV Đảng ủy khoá XVII; Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy khoá XVII; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá của Đảng ủy, BTV Đảng ủy khoá XVII; Báo cáo tổng kết thực hiện chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và dự kiến đề xuất khen thưởng; Kế hoạch tổ chức quán triệt và thực hiện Quy định số 213- QĐ/TW ngày 2/1/2010 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú”; Kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp đó, Hội nghị BCH Đảng bộ Khối CCQ tỉnh được tiến hành. Các đại biểu đồng thuận với nội dung và kết cấu dự thảo. Trên cơ sở thống nhất với những ý kiến đóng góp, hội nghị đã thông qua Quy chế làm việc của BCH, BTV và TT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, với IV chương và 27 điều. Trong đó, quy định trách nhiệm, quyền hạn của tập thể BCH, BTV, TT Đảng bộ Khối; trách nhiệm, quyền hạn của người đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và các Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; mối quan hệ công tác của Thường trực Đảng ủy; chế độ làm việc và độ làm việc và phương pháp công tác; điều khoản thi hành./.

 


 

 

Kim Quý- CTTĐT