Chính trị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2020 cho 550 đảng viên

28/08/2020 03:47
Ngày 25/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2020 cho 550 đảng viên, trong đó:

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 03 đảng viên, gồm: Đảng viên Hà Công Cam, Chi bộ xóm Vặn, Đảng bộ xã Bao La, huyện Mai Châu; Đảng viên Nguyễn Sinh, Chi bộ thôn Năm Lu, Đảng bộ xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn; Đảng viên Phạm Ngọc Danh, Chi bộ thôn Năm Lu, Đảng bộ xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn. Tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho 04 đảng viên, gồm Đảng viên Nguyễn Thị Nghị, Chi bộ xóm Tân Thịnh, Đảng bộ xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình; Đảng viên Hoàng Đình Ry, Chi bộ tổ dân phố số 10, Đảng bộ phường Tân thịnh, thành phố Hòa Bình; Đảng viên Nghiêm Thị Mít, Chi bộ thôn Quyền Chương, Đảng bộ xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn; Đảng viên Cao Xuân Miệu, Chi bộ tiểu khu 6, Đảng bộ thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn. Tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 19 đảng viên; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 77 đảng viên; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 53 đảng viên; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 62 đảng viên; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 215 đảng viên; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 117 đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định trích từ quỹ khen thưởng của Tỉnh ủy để thưởng cho đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, mức thưởng cụ thể thực hiện theo quy định hiện hành.

 

 

Xuân Hải (UBKT)