Chỉ đạo điều hành

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và đầu tư công năm 2021, giai đoạn 2021- 2025 của Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng

27/08/2020 02:12
Sáng ngày 26/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và đầu tư công năm 2021, giai đoạn 2021-2025 của 2 vùng: Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở, ngành.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại chỉ đạo hội nghị, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) đề nghị các 26 địa phương cần đưa ra các phương án xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021-2025, phù hợp với quy hoạch của vùng và của quy hoạch Quốc gia. Trong giai đoạn tới, các cấp, các ngành đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, tăng sự kết nối giữa các doanh nghiệp. Chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị theo xu hướng thông minh, xanh, thân thiện với môi trường. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có năng lực, trình độ, đáp ứng cuộc cách mạng 4.0. Phát huy vai trò của doanh nghiệp trong nhiệm vụ đào tạo nhân lực. Đầu tư cho phát triển khoa học- công nghệ. Nhân rộng các mô hình đem lại hiệu quả năng suất cao, chất lượng đảm bảo và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bên cạnh phát triển kinh tế, các địa phương cần tập trung bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá, xây dựng con người mang bản lĩnh dân tộc, năng động và hiện đại, tạo sức mạnh tổng thể của đất nước. Nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2020, vùng Trung du và miền núi phía Bắc (TD&MNPB) đạt 2,29%, vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) đạt 3,74%. Do tác động của dịch Covid-19, nhiều quy trình sản xuất bị gián đoạn và đứt gãy. Tuy nhiên, với những cố gắng nỗ lực, có 9/11 địa phương vùng ĐBSH vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn mức trung bình của cả nước, 12/15 chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2020 của vùng TD&MNPB đã hoàn thành. Trong thời gian tới, nhu cầu vốn đầu tư công của các địa phương đều tăng cao. Riêng năm 2021, ĐBSH cần bổ sung 137 nghìn tỷ đồng, TD&MNPB trên 69 nghìn tỷ đồng. Việc cân đối kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 tuân thủ theo thứ tự ưu tiên được quy định tại Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn. Các dự án trọng điểm và các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021 được bố trí nguồn vốn ưu tiên.

Tại hội nghị, các địa phương cơ bản đều thống nhất với chỉ đạo của Bộ trưởng. Đồng thời, kiến nghị với Bộ, ngành nhanh chóng công bố số vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 để xây dựng kế hoạch đầu tư cụ thể. Cơ quan Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính sách đặc thù trong phát triển kinh tế- xã hội và giải ngân vốn đầu tư công của từng vùng để các địa phương thuận lợi trong triền khai thực hiện.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với những ý kiến, phương án của các địa phương đã đề xuất, hiện trạng là giữa tỉnh Hòa Bình và các tỉnh TD&MNPB chưa có đường cao tốc, việc di chuyển, giao thương trong vùng gặp nhiều khó khăn. Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị với Bộ tiếp tục quan tâm và đề xuất Chính phủ trong thời gian trung hạn, có phương án quy hoạch, đầu tư hệ thống giao thông kết nối giữa các tỉnh trong vùng, giữa Hà Nội và các tỉnh, giữa BĐSH và TD&MNPB, đây là cơ sở quan trọng để phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Kết thúc hội nghị, Bộ KH&ĐT đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các địa phương và các cơ quan trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và đầu tư công năm 2021, giai đoạn 2021-2025. Bộ sẽ tiếp thu và hoàn chỉnh kế hoạch để trình Chính phủ. Bộ sẽ giải đáp, giải quyết những kiến nghị của địa phương nằm trong thẩm quyền./.

 

 

 

Kim Quý - CTTĐT