Thời sự trong ngày

Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2020

25/08/2020 03:27
Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 09 tỉnh, các sở, ban, ngành thành viên và Ban Chỉ đạo 09 cấp huyện, cấp xã đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng và đạt được một số kết quả tích cực do đó đã ngăn chặn không để xảy ra tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh.
Hưởng ứng chủ đề năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em, tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ để đảm bảo an toàn cho các em học sinh

Trong công tác tuyên truyền, đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng với nhiều hình thức, nội dung, phương pháp phong phú, đa dạng.

Lực lượng Công an đã tập trung nắm tình hình, rà soát điều tra cơ bản đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự dễ bị tội phạm mua bán người lợi dụng để hoạt động phạm tội (hiện toàn tỉnh có 10 cơ sở Massage, 350 quán Karaoke, 150 quán cà phê giải khát, 45 khách sạn, 420 nhà nghỉ, 140 điểm du lịch loại hình HomeStay). Qua nắm tình hình và kiểm tra tại các cơ sở không phát hiện hoạt động của tội phạm mua bán người. Tuy nhiên tình hình công dân trên địa bàn tỉnh xuất cảnh trái phép ra nước ngoài còn nhiều (có 136 người bị bắt, trục xuất về nước), tiềm ẩn nguy cơ bị mua bán. Lực lượng Công an tiếp tục làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý giáo dục, cảm hoá các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội mua bán người tại cộng đồng dân cư; gắn với triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Lần thứ XIII của Đảng…Từ đầu năm 2020 đến nay trên địa bàn tỉnh không xảy ra tội phạm mua bán người, không có nạn nhân bị mua bán, không có nạn nhân được tiếp nhận bị mua bán trở về.  

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong những năm tiếp theo, các sở, ngành chức năng, các địa phương trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thường xuyên phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống mua bán người cho nhân dân, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, các địa bàn đặc biệt khó khăn, nơi nhiều phụ nữ, trẻ em có nguy cơ bị mua bán. Lồng ghép thực hiện nội dung phòng, chống mua bán người với chương trình phát triển kinh tế-xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người gắn với việc thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề công tác về phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người; làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng liên quan, có kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh đạt hiệu quả. Tập trung lực lượng phát hiện, điều tra triệt phá và xử lý nghiêm minh các đường dây tội phạm mua bán người. Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; huy động các nguồn lực tham gia hỗ trợ các nạn nhân (hỗ trợ vốn, tạo việc làm…), không để bị lôi kéo, dụ dỗ vào con đường phạm tội hoặc tiếp tục bị mua bán. Duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng. Tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo 09 tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh./.

 

                                                                  

Thuỳ An
Danh sách bài viết cũ