Chỉ đạo điều hành

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

11/08/2020 09:31
Thực hiện Chương trình hành động số 14, ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, ngay sau khi Chương trình hành động được ban hành, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện, Sở NN&PTNT đã cụ thể hóa nội dung chương trình trong kế hoạch phát triển ngành, kế hoạch sản xuất vụ mùa, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và triển khai thực hiện hàng năm. Các cấp ủy đảng địa phương đã phổ biến, xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện chương trình hành động gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị.
Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại xã trường Sơn (Lương Sơn)

UBND tỉnh đã kiện toàn Ban chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016-2020. Toàn bộ cấp huyện, xã có rừng đã kiện toàn BCĐ thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; có 151 xã, phường, thị trấn đã xây dựng, củng cố 1.835 tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng ở các thôn, bản với 11.268 người tham gia. Lực lượng kiểm lâm cùng các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng thường xuyên tổ chức kiểm tra an ninh rừng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Duy trì, chỉnh sửa, bổ sung và thực hiện 1.887 quy ước bảo vệ rừng tại các thôn bản. Nhờ việc giám sát và thực hiện tốt Quy ước nên tình trạng săn bắn, buôn bán, khai thác trái phép lâm sản, cháy rừng…đã giảm hẳn; đặc biệt quy ước bảo vệ rừng đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tự giác của mỗi thành viên trong cộng đồng, phát huy tính tích cực của phong tục tập quán, các giá trị văn hóa truyền thống mỗi dân tộc, huy động được tối đa nguồn lực ở địa phương trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Quy chế phối hợp trong hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. Tại cơ sở, Kiểm lâm địa bàn, Công an xã, Ban CHQS xã xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra; Duy trì chế độ tuần tra theo kế hoạch, đặc biệt chú trọng các ngày lễ, Tết; dịp diễn ra sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao; tập trung lực lượng trong mùa hanh khô, khi dự báo nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Trong 3 năm đã phối hợp chữa cháy kịp thời 7 vụ cháy rừng; phối hợp tổ chức 20 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, kết hợp phòng chống thiên tai, lũ lụt; tổ chức thành công các buổi diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các vụ vi phạm, không để xảy ra các điểm nóng về khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép.

Lực lượng công an phối hợp với Kiểm lâm và các cơ quan chức năng phát hiện, khởi tố điều tra 5 vụ, 4 bị can vi phạm các quy định về bảo vệ rừng, bảo vệ động vật thuộc danh mục, loài nguy cấp quý hiếm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; phối hợp giải quyết và ngăn chặn tình trạng du canh, du cư; làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong đó vận động nhân dân giao nộp, thu hồi 484 súng các loại, 60 viên đạn, 4 lựu đạn, 29 kíp điện, 22 vũ khí thô sơ.

Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã chủ trì phối hợp với lực lượng Công an và Kiểm lâm địa bàn tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức có hiệu quả các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, kết hợp PCCCR, thực hành nguyên tắc theo phương châm bốn tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”. Lực lượng kiểm lâm đã chủ động nắm tình hình tại các địa bàn để triển khai thực hiện phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về bảo vệ, phát triển rừng, khai thác lâm sản trái phép; tăng cường phối hợp kiểm tra các cơ sở hoạt động khai thác, sản xuất, chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ; thường xuyên vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản trong công tác bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng đạt hiệu quả thiết thực. Từ tháng 8 năm 2017 đến nay, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với công an và các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý 187 vụ vi phạm, tịch thu 108 m3 gỗ các loại, xử phạt hành chính 1.568 triệu đồng, các vụ vi phạm được xử lý đúng người, đúng hành vi, có tính răn đe cao và không có khiếu nại xảy ra.

Sau 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 14, đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân; từng bước hình thành tư duy, nhận thức mới về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ đó, đã kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả hành vi vi phạm luật lâm nghiệp; không để hình thành tụ điểm về phá rừng, khai thác rừng, buôn bán, vận chuyển gỗ trái phép; không để xảy ra vụ việc chống người thi hành công vụ; Số vụ vi phạm Luật lâm nghiệp giảm 16 vụ, số vụ cháy rừng giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2017. Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, phát huy hiệu quả rõ rệt khi triển khai thực hiện Chương trình 14/CTr-TU và kế hoạch 41/KH- UBND. Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp năm sau giảm hơn năm trước; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đạt hiệu quả cao, kịp thời phát hiện và dập tắt các đám cháy khi mới phát sinh nên thiệt hại về rừng không đáng kể. Vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước về Lâm nghiệp của các cấp, các ngành được tăng cường; cơ chế chính sách về Lâm nghiệp được rà soát, sửa đổi, hình thành khung pháp lýchuyển hướng phát triển lâm nghiệp sang thực hiện mục tiêu “tích cực bảo vệ rừng tự nhiên hiện còn, đẩy mạnh trồng rừng, nâng cao giá trị rừng trồng theo hướng bền vững”./.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thùy- CTTĐT