Kinh tế

Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh

06/08/2020 09:00
Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt, triển khai, tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ kinh phí để Hội Nông dân các cấp trực tiếp tham gia thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Hội Nông dân xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi thực hiện mô hình thí điểm phân bón hữu cơ vi sinh trên cây lúa

Quán triệt các văn bản của Trung ương, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo xây dựng Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Hòa Bình” nhằm hỗ trợ nông dân vay vốn trong phát triển sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ, giúp hội viên nông dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Hằng năm, nguồn ngân sách cho Quỹ hỗ trợ nông dân cơ bản đảm bảo tăng trưởng phát triển nguồn vốn quỹ theo kế hoạch. Đến nay tổng số Quỹ hỗ trợ nông dân đang quản lý là 35,595 tỷ đồng. Trong 10 năm, Ban Điều hành quỹ đã xét duyệt hỗ trợ trên 500 mô hình với trên 6.500 lượt hộ nông dân vay vốn để xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, kinh doanh, dịch vụ hiệu quả.

Hội Nông dân các cấp đã kết chương trình phối hợp với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hòa Bình tín chấp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, đến nay mức dư nợ đạt trên 3.307,029 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn vay đã tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh đầu tư vào phát triển sản xuất trên các lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và mở rộng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg, ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT tỉnh, Công ty máy động lực máy nông nghiệp hỗ trợ 447 hộ nông dân mua các loại máy nông nghiệp phục vụ sản xuất được hỗ trợ lãi suất trên 2,7 tỷ đồng. Hội Nông dân các cấp đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện các hoạt động dịch vụ phân bón, giống, vật tư nông nghiệp theo hình thức bán trả chậm, tư vấn việc sử dụng phân bón, thức ăn chăn nuôi và các chế phẩm sinh học đảm bảo an toàn cho môi trường.

Nhằm hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ KHKT phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống, các cơ quan đơn vị đã phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo học tập nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các mô hình khoa học, công nghệ đến với hội viên nông dân. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả trong việc thực hiện áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất gắn với các mô hình xây dựng nông thôn mới mang lại thu nhập cao 100 triệu đồng đến trên 01 tỷđồng/năm/hộ.

Thực hiện thông tin, xây dựng thương hiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Đài PT-TH tỉnh xây dựng chuyên mục “Nông dân Hòa Bình phát triển và hội  nhập”; kịp thời tuyên truyền, phản ánh những hoạt động của các cấp Hội, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, vận động nông dân xây dựng nông thôn mới và tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh; cung cấp thông tin hỗ trợ nông dân nắm bắt nhu cầu thị trường, giới thiệu hình ảnh và quảng bá các sản phẩm; cung cấp các địa chỉ cửa hàng, đại lý, doanh nghiệp có đủ  điều kiện, uy tín cung ứng vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng cho nông dân; các gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi để trao đổi kinh nghiệm.

Hội Nông dân tỉnh đã chủ động ký Chương trình phối hợp với Hội Nông dân thành phố Hà Nội và 18 tỉnh, thực hiện các hoạt động trao đổi xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu nông sản Hòa Bình, Hà Nội và các tỉnh bạn. Hằng năm, tổ chức bình chọn nông sản hàng hóa chất lượng cao tham gia cuộc thi “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu Việt Nam” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. Từ năm 2014 - 2018, có 3 sản phẩm là cam Cao Phong, rau hữu cơ Lương Sơn, bưởi đỏ Tân Lạc được bình chọn là “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu Việt Nam”; sản phẩm rau hữu cơ Lương Sơn và chè Giảo Cổ Lam của Công ty TNHH sản xuất giống cây trồng Phương Huyền được chọn là sản phẩm "Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam" do tổng Hội NN&PTNT tổ chức; sản phẩm rau hữu cơ Lương Sơn được chọn là "Địa chỉ xanh, nông sản sạch" do Bộ NN&PTNT, Báo Nông thôn ngày nay tổ chức./.

 

 

                                                                                             

 

   Thùy An