Thời sự trong ngày

Kết quả công tác Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Gia đình 6 tháng đầu năm

23/06/2020 17:00
6 tháng đầu năm 2020, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình được triển khai trở lại sau thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19 đã kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và thưởng thức văn hóa của nhân dân, góp phần định hướng các giá trị văn hóa mới trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Công tác quản lý nhà nước được chú trọng, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc tỉnh.
Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh. Ban hành Hướng dẫn thực hiện phong trào “Toàn dân, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020; Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020; Kế hoạch tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo và thực hiện chiến dịch những giọt máu hồng - hè và Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ VIII, năm 2020. Trình UBND tỉnh cấp Bằng công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm liên tục, giai đoạn 2015 - 2019... Hoàn thiện hồ sơ 41 di vật, cổ vật từ các tổ chức, cá nhân giao nộp và hiến tặng cho Bảo tàng tỉnh từ năm 2015 đến năm 2019, trình các cấp có thẩm quyền ra Quyết định công nhận quyền sở hữu toàn dân và tiến hành thành lập Hội đồng định giá tài sản. Trình UBND tỉnh cấp Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho 03 di tích; phục dựng 02 trống đồng cổ (trống Yên Bồng 1-HB 3681; trống số 7(A5-F12)-HB 3720). Tiến hành nghiên cứu, khảo sát và lập hồ sơ 02 di tích; triển khai dự án tu bổ, tôn tạo 02 di tích lịch sử văn hóa: Đền và Miếu Trung Báo, huyện Lương Sơn và di tích Chùa Hang, huyện Yên Thủy thuộc Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình năm 2020.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao chất lượng phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng và các giải thể thao tại cơ sở. Trong  6 tháng đầu năm đã tổ chức thành công giải Vô địch Bắn nỏ - Kéo co - Đẩy gậy tỉnh năm 2020, với 362 VĐV tham gia, trao 26 bộ huy chương. Chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức 11 giải thể thao cấp huyện; 103 giải thể thao cấp xã có hơn 9.672 vận động viên tham gia. Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước trên địa bàn tỉnh năm 2020. Ký kết Chương trình phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch và gia đình trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2018 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyền truyền quảng bá du lịch qua các phương tiện thông tin đại chúng và xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền quảng bá du lịch; lắp đặt biển quảng cáo du lịch trên Khu du lịch hồ Hòa Bình. Phối hợp với các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp và người dân kinh doanh dịch vụ du lịch tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tư, an toàn cho khách đến các khu, điểm du lịch, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng, toàn tỉnh ước đón 1.200.000 lượt khách, đạt 60,6% % kế hoạch năm (giảm 35% so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó khách quốc tế 150.000 lượt, đạt 63,4% kế hoạch năm (giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước), khách nội địa 1.050.000 lượt, đạt 37,5% kế hoạch năm (giảm 38,0% so với cùng kỳ năm trước). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 750 tỷ đồng, đạt 50,8 % kế hoạch năm (giảm 26,3% so với cùng kỳ năm trước). Phát động Hội thi “Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2020”; cập nhật công khai 125 thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị triển khai khắc phục lỗ hổng bảo mật gây lộ lọt thông tin bí mật nhà nước trên không gian mạng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Sở và các đơn vị trực thuộc, đảm bảo 100% văn bản xử lý trên môi trường mạng./.                                                                                                

Lê Huệ (CTTĐT)
Danh sách bài viết cũ