Chỉ đạo điều hành

Thông tin Kỳ họp thứ 25 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy

16/06/2020 17:00

Ngày 12/6/2020, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã ban hành Văn bản số 1563-CV/UBKTU thông tin Kỳ họp thứ 25 của UBKT Tỉnh ủy.

Ngày 09/6/2020, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình đã tiến hành Kỳ họp thứ 25, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Hoàng Văn Đức – UV Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng như sau:

I. XEM XÉT ĐỀ NGHỊ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG ĐỐI VỚI ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH SÁU - ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ TP HÒA BÌNH, NGUYÊN ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN KỲ SƠN, NGUYÊN BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND XÃ DÂN HẠ

Sau khi nghe Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1458-QĐ/TU, ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đẳng đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Sáu; xem xét toàn diện các nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, UBKT Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận:

Với cương vị là Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Kỳ Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Hạ, đồng chí Nguyễn Mạnh Sáu đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản thân, quan hệ bất chính, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng. Những việc làm của đồng chí Nguyễn Mạnh Sáu đã vi phạm rất nghiêm trọng đạo đức, lối sống của người đảng viên, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Để đảm bảo tính nghiêm minh trong kỷ luật của Đảng, UBKT Tỉnh ủy đã biểu quyết đề nghị BTV Tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Sáu.

II. XEM XÉT KẾT QUẢ KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM ĐỐI VỚI ĐỒNG CHÍ BÙI THANH TÙNG - ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN LẠC SƠN

Trên cương vị là Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch (TC-KH) huyện Lạc Sơn, đồng chí Bùi Thanh Tùng đã ký kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) với ông Bùi Thế Cường - Giám đốc Công ty CP tư vấn xây dựng An Thành vào làm việc tại Phòng TC-KH huyện Lạc Sơn để làm công tác chuyên môn (Thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Đầu tư, tham gia thẩm định các hồ sơ dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Lạc Sơn). Mặc dù khuyết điểm này không có động cơ cá nhân, chưa phát hiện thấy có quan hệ lợi ích nhóm, vụ lợi cá nhân; có nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan trong đó có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, trách nhiệm tham mưu của Phòng Nội vụ và Phòng TC-KT huyện, song trách nhiệm chính vẫn thuộc về cá nhân đồng chí Bùi Thanh Tùng trên cương vị là Trưởng phòng TC-KH huyện Lạc Sơn.

Với trách nhiệm là Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn, đồng chí Bùi Thanh Tùng đã ký Quyết định phê duyệt dự toán và phương thức thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Lạc Sơn năm 2020 với tổng mức dự toán là 5.430.024.000 đồng vượt thẩm quyền theo quy định. Mặc dù chưa gây thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước nhưng với trách nhiệm của mình đồng chí đã thiếu kiểm tra, soát xét các văn bản do Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tham mưu trình ký, do đó đã ký quyết định phê duyệt dự toán và phương thức thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Lạc Sơn năm 2020, không đảm bảo đúng thẩm quyền.

Đồng chí Bùi Thanh Tùng có thiếu sót, khuyết điểm khi để gia đình đồng chí làm hàng rào tạm trên phần diện tích đất công sát kè sông Bưởi không thuộc diện tích đất của gia đình đồng chí sở hữu, sử dụng. Việc xây dựng hàng rào tạm đã gây dư luận không tốt trong nhân dân, cho là gia đình đồng chí lấn chiếm đất kè sông Bưởi.

Từ những nội dung nêu trên, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu: Đồng chí Bùi Thanh Tùng kiểm điểm sâu sắc và nghiêm túc rút kinh nghiệm về các khuyết điểm:

- Việc ký HĐLĐ với ông Bùi Thế Cường vào làm công tác chuyên môn tại Phòng TC-KH của huyện chưa đúng quy định;

- Việc ký Quyết định phê duyệt dự toán và phương thức thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Lạc Sơn năm 2020 không đúng thẩm quyền; đồng thời cần nghiên cứu kỹ các văn bản quy định, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kỹ lưỡng các văn bản do các cơ quan chuyên môn của UBND huyện tham mưu, trình ký thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Yêu cầu đồng chí Bùi Thanh Tùng và gia đình chủ động cùng với UBND thị trấn Vụ Bản và cán bộ địa chính thị trấn phối hợp tiến hành xác định rõ vị trí, hình thể thửa đất, diện tích đất, hiện trạng sử dụng đất mà gia đình đồng chí Bùi Thanh Tùng hiện nay đang sử dụng; tháo dỡ ngay hàng rào tạm và giao trả lại phần diện tích đất đang được gia đình sử dụng tạm làm rào chắn.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu: BTV Huyện ủy Lạc Sơn chỉ đạo UBND huyện chấm dứt ngay các HĐLĐ làm việc tại các cơ quan chuyên môn (cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước) của UBND huyện Lạc Sơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền. Chỉ đạo UBND huyện chấm dứt hợp đồng đối với với Công ty CP Môi trường đô thị Lạc Sơn. Rà soát, bổ sung, xây dựng lại toàn bộ dự toán và phương thức thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện Lạc Sơn, tổ chức thực hiện lại từ đầu về trình tự thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện (bao gồm dịch vụ điện chiếu sáng và thu gom rác tại thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn) đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật.

- Yêu cầu tập thể lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn chỉ đạo Phòng TN&MT nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể và các cá nhân có liên quan trong việc tham mưu đề xuất phê duyệt dự toán và phương thức thực hiện dịch vụ công ích, đô thị trên địa bàn huyện Lạc Sơn năm 2020 không đúng thẩm quyền.

- Yêu cầu tập thể lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn chỉ đạo Phòng Nội vụ kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể và các cá nhân có liên quan trong việc chưa kịp thời tham mưu cho UBND huyện Lạc Sơn ban hành văn bản để thực hiện Công văn số 763/UBND-NC, ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh việc ký HĐLĐ không đúng thẩm quyền làm công việc của công chức, viên chức.

- Yêu cầu UBND huyện chỉ đạo Phòng TN&MT, UBND Thị trấn Vụ bản nghiêm túc rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn, kiểm tra, xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật.

III. XEM XÉT KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KTGS VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG ĐỐI VỚI BTV ĐẢNG ỦY, UBKT ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH; KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐẢNG ĐỐI VỚI BTV  ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục phát huy những ưu điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những khuyết điểm, hạn chế; có kế hoạch, biện pháp đồng bộ, sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà UBKT Tỉnh ủy đã chỉ ra và báo cáo kết quả với BTV Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh ủy trước ngày 01/9/2020.

IV. XEM XÉT KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN

Sau khi nghe đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 13/6/2017 của BTV Tỉnh ủy về quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh" đối với BTV Huyện ủy Lạc Thủy; xem xét kết quả giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với 08 đảng viên là cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, UBKT Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận:

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu BTV Huyện ủy Lạc Thủy và 08 đảng viên là cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý được giám sát nghiêm túc rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và có kế hoạch, biện pháp sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà UBKT Tỉnh ủy đã chỉ ra./.


 

Ủy ban Kiểm tra TU