Thời sự trong ngày

Quán triệt Chỉ thị 35- CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

21/08/2019 17:00
Sáng 22/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị 35). Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức liên quan; các huyện, thành phố trong tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị 35; bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, nhấn mạnh: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong phạm vi cả nước. Thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội để tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cần tiến hành nghiêm túc, bài bản, chu đáo; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, khoa học; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Việc tổ chức đại hội phải thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa. Xây dựng các văn kiện phải phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc, các tầng lớp nhân dân, coi trọng lấy ý kiến thông qua hội nghị, hội thảo, phương tiện thông tin đại chúng và các diễn đàn khác phù hợp với từng đối tượng, nhất là ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ lão thành, nhân sĩ, trí thức, tạo sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân. Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh.

Việc chuẩn bị nhân sự cấp uỷ phải trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ. Công tác nhân sự cần tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nhưng phải thật sự đúng người, đúng việc. Cần tăng cường kiểm soát công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự cấp ủy. Nghiêm cấm mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Kiên quyết không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm. Phương án nhân sự cấp uỷ phải gắn kết chặt chẽ với công tác chuẩn bị nhân sự các cơ quan nhà nước ở các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Đại hội đảng viên hoặc đại hội đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước 30/6/2020. Đại hội Đại biểu cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày, hoàn thành trước 21/8/2020. Đại hội đại biểu trực thuộc Trung ương không quá 4 ngày, hoàn thành trước 31/10/2020. Đại hội điểm đối với đại hội cấp cơ sở vào đầu quý I/2020, cấp huyện và tương đương vào đầu quý II/2020, đối với đảng bộ trực thuộc Trung ương vào đầu quý III/2020.

Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Minh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt Kế hoạch 233-KH/TU, ngày 20/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW.

Phát biểu tại hội nghị, nhất mạnh tầm quan trọng của tổ chức đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp ủy đảng tổ chức và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW và Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chuẩn bị thật tốt tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải xác định đại hội là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm để tham gia có hiệu quả nhất vào các quyết định của đại hội. Gắn từng nội dung của công tác chuẩn bị đại hội với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, phát huy tính tích cực, chủ động và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Đề cao vai trò của tập thể cấp uỷ đi đôi với tăng cường trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng trong việc giải quyết những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức CT-XH tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, coi trọng việc đánh giá, phân loại đảng viên; nâng cao chất lượng kết nạp đảng và đảng viên, kiên quyết sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng, thay thế cán bộ, đảng viên, người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ, đảng viên. Cùng với chuẩn bị thật tốt cho đại hội đảng, cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã  hội đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, quyết tâm thực hiện ở mức cao nhất các chỉ tiêu KT-XH năm 2019, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XII của Đảng./. 


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

                                                                                    

Mạnh Cường (Công an tỉnh)
Danh sách bài viết cũ