Thời sự trong ngày

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Yên Thủy về kết quả thực hiện Nghị quyết lần thứ 20 của Đảng bộ huyện

17/06/2019 17:00
Ngày 17/6, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Yên Thủy về kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, giám đốc một số sở, ngành.
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Yên Thủy

Tính tới nay, huyện đã có 11/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó 7/8 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, 4/7 chỉ tiêu xã hội đạt và vượt NQ đề ra. Tuy nhiên có 01 chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới, 1 chỉ tiêu về trường chuẩn quốc gia, 1 chỉ tiêu về tỷ lệ lao động qua đào tạo và 1 chỉ tiêu về xây dựng khu dân cư văn hoá cần nỗ lực phấn đấu để đạt được chỉ tiêu NQ.

Cụ thể: tính tới tháng 6/2019, một số chỉ tiêu quan trọng đã đạt và vượt NQ đề ra như: Thu NSNN trên địa bàn năm 2018 đạt trên 33 tỷ đồng, tăng 25,68%, vượt chỉ tiêu NQ đề ra là tăng 10%/năm; Giá trị tăng thêm bình quân đầu người tới nay đã đạt 33,04%, đạt 89,3% chỉ tiêu NQ đề ra; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,83%, vượt chỉ tiêu NQ là giảm 2%/năm; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93%, vượt chỉ tiêu NQ đề ra là đạt 80%.....

Còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện NQ như: sản xuất nông nghiệp bị sụt giảm do tác động bất lợi của thời tiết; Việc khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất vẫn còn xảy ra; Kết quả cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu, chỉ số CCHC, ứng dụng CNTT thấp...

Để đạt được mục tiêu NQ đề ra, BTV huyện ủy tập trung lãnh đạo, tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội theo NQ. Tiếp tục tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phấn đấu xã Lạc Thịnh đạt chuẩn NTM theo kế hoạch; tập trung xây dựng NTM theo tiêu chí nâng cao, xóm nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, chương trình mỗi xã một sản phẩm....Huyện Yên Thủy đề xuất, tỉnh xem xét đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương nhằm tăng thu ngân sách nhà nước đối với  các khu đất của các doanh nghiệp đã cổ phần hóa như Chi nhánh Công ty CP Công nghệ phẩm Hòa Bình; Công ty CP Sách văn hóa tổng hợp Hòa Bình; Hạt giao thông huyện Lạc Sơn (Chi nhánh Yên Thủy); Công ty CP Dịch vụ nông nghiệp Hòa Bình; Trụ sở làm việc ở thị trấn Hàng Trạm…

Tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đã đạt được của huyện trong gần một nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng tuy đã hình thành được một vài mô hình sản xuất tiêu biểu, hiệu quả nhưng huyện chưa thực hiện được việc nhân rộng và tiến tới sản xuất tập trung quy mô hàng hóa; công nghiệp chưa phát triển mạnh và tương xứng với tiềm năng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện cần có sự đoàn kết, thống nhất cao, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu NQ Đảng bộ huyện lần thứ 20. Cần rà soát lại các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu chưa hoàn thành và khó đạt, đưa ra giải pháp cụ thể để thực hiện, trên cơ sở phân công cán bộ trong BTV huyện ủy trực tiếp chỉ đạo, phấn đấu ở mức cao nhất các chỉ tiêu NQ Đại hội đề ra. Phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực ở mức cao nhất, năng động, chủ động, tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu đại hội. Cùng với việc tập trung chỉ đạo các chỉ tiêu khó đạt, huyện cần tính toán cho nhiệm vụ phấn đấu cho cả giai đoạn tiếp theo. Trong đó, xác định rõ được tiềm năng, lợi thế về sản xuất nông nghiệp của địa phương; từ đó tập trung phát triển theo hướng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, mà trong đó cơ quan nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, đầu ra cho người nông dân. Phải nỗ lực đưa nông nghiệp Yên Thủy trở lại thời kỳ dẫn đầu của tỉnh với các sản phẩm từng nổi tiếng như cây thuốc lá, lạc, khoai sọ. Đối với công nghiệp, cần có lộ trình thu hút đầu tư, quyết tâm thực hiện tốt các dự án lớn- không để tuột mất những nhà đầu tư lớn; tuy nhiên cần xét tới tính hiệu quả, bền vững và bảo vệ môi trường. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản.

Trong mọi việc cần phải thực hiện công khai dân chủ, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, kỷ cương kỷ luật hành chính nghiêm minh. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 gắn với các NQ TƯ Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với tổ chức sắp xếp tổ chức, bộ máy hành chính cấp xã, cơ cấu lại cán bộ công chức….Thực hiện tốt các quy trình trong công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm thực hiện các nhiệm vụ văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đối với những kiến nghị đề xuất chủ yếu liên quan đến đất đai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cơ quan chức năng đề xuất giải quyết trên cơ sở quản lý chặt chẽ, thực hiện mục tiêu phát huy nguồn lực đất đai phục vụ sự phát triển KT-XH địa phương./.

 


 

 

Lê Thùy- CTTĐT
Danh sách bài viết mới