Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Dấu ấn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh

28/12/2018 17:00
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra chỉ tiêu cụ thể: Thực hiện thu đảm bảo đạt và vượt kế hoạch bình quân từ 2-3% mỗi năm. Thực hiện tốt việc giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí, nguồn quỹ BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện chi trả các chế độ lương hưu và trợ cấp BHXH đảm bảo kịp thời, an toàn, đúng chế độ quy định. Thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cấp quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, cải cách hành chính….
Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền, vận động nhân dân ở xóm Nam Sơn, xã Thu Phong (Cao Phong) tham gia BHXH, BHYT.

 

Thực hiện chỉ tiêu đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, cơ quan BHXH tỉnh đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và nhiệm vụ của ngành để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh… Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020, Đảng ủy đã lãnh đạo việc ký kết, sơ kết quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh về triển khai tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định về công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Tập trung lãnh đạo các chi bộ, chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan bám sát Nghị quyết Đảng bộ, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành để xây dựng chương trình hoạt động phù hợp nhằm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, số thu BHXH, BHYT, BHTN năm sau cao hơn năm trước. Các năm đều đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch được giao và mục tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó số thu năm 2015 là 1.323 tỷ đồng, đạt 102,7%; năm 2016 là 1.487 tỷ đồng, đạt 100,8%; năm 2017 là 1.654 tỷ đồng, đạt 105,9%. Cấp trên 45 nghìn sổ BHXH cho người lao động. Hàng năm cấp trên 730 nghìn lượt đối tượng tham gia BHYT các loại; giải quyết trên 40 nghìn lượt người hưởng chế độ BHXH, BHTN. Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết trên 71 nghìn hồ sơ các loại. Tổ chức kiểm tra 397 đơn vị tham gia BHXH. Sau kiểm tra, các đơn vị đã kịp thời xử lý những sai lệch trong việc thực hiện công tác BHXH, BHYT. Tiếp và trả lời trực tiếp 556 lượt công dân hỏi về chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Tiếp nhận và trả lời 49 đơn thư của đối tượng hỏi về chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Quá trình tiếp nhận và thụ lý giải quyết đảm bảo kịp thời, chu đáo, đúng luật định.

Ngành phối hợp với ngành Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện khám, chữa bệnh cho đối tượng có thẻ BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT. Trong nửa nhiệm kỳ đã cử 150 lượt cán bộ, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Cử 11 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, 7 đồng chí đi học các lớp bồi dưỡng đảng viên mới, 12 đồng chí đi học trung cấp chính lý luận chính trị…

Tuy nhiên, Đảng bộ BHXH tỉnh đánh giá: Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, công tác BHXH, BHYT còn một số khó khăn, hạn chế như tình trạng không kê khai hoặc kê khai không kịp thời số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT vẫn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp, tình trạng nợ đọng BHXH có xu hướng tăng. Việc lập danh sách, cấp phát thẻ BHYT cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi còn trùng lắp hoặc bỏ sót. Vẫn còn tình trạng lạm dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Công tác thu giảm nợ đọng và tăng cường phối hợp liên ngành kiểm tra việc nộp chậm quỹ chưa thực sự hiệu quả…

Trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo, Đảng bộ BHXH tỉnh bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chương trình công tác của Đảng ủy hàng năm để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường hơn nữa việc lãnh đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN trong tình hình mới. Đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Tỉnh ủy về lĩnh vực BHXH, BHYT. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh tổ chức tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan tới công tác BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động. Mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm những đơn vị có sai phạm pháp luật về sử dụng lao động và công tác BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.                                                                         

Theo Việt Lâm(baohoabinh.com.vn)