Chỉ đạo điều hành

Để việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí đi vào nề nếp

28/12/2018 17:00
Tháng 3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 682 về Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK-CLP) năm 2018. Đây là nền tảng để thúc đẩy việc THTK-CLP ở các cơ quan, đơn vị, địa phương và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện quy định về kê khai và kiểm soát kê khai tài sản tại Liên đoàn lao động tỉnh.

 

Công tác kiểm tra, giám sát về THTK-CLP được tăng cường

Ngay khi Chương trình tổng thể về THTK-CLP của tỉnh được ban hành, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, công nhân viên chức, người lao động. Đồng thời tiến hành xây dựng kế hoạch, chương trình THTK-CLP ở cơ quan, đơn vị mình. Từ đây việc thanh, kiểm tra, giám sát về THTK-CLP được đưa vào khuôn khổ. Theo thống kê của Thanh tra tỉnh, từ đầu năm đến nay, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo cơ quan thanh tra đơn vị mình triển khai 88 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 6 cuộc thanh tra đột xuất. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực: quản lý tài chính, điều hành và sử dụng ngân sách, quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND huyện trong việc quản lý Nhà nước, quản lý KT-XH, phòng - chống tham nhũng…

Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về tiền trên 13 tỷ đồng, kiến nghị và quyết định thu hồi trên 2,6 tỷ đồng; yêu cầu giảm trừ khi thanh toán trên 8 tỷ đồng; yêu cầu thi công lại, thi công bổ sung theo thiết kế với trị giá trên 1 tỷ đồng; xử lý hình thức khác trên 1,4 tỷ đồng. Thông qua các cuộc thanh tra và xử lý sau thanh tra đã góp phần xốc lại tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động nói chung, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng trong việc THTK-CLP.

Tăng thêm nguồn tiết kiệm

Ngay từ khi giao dự toán, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngoài các khoản chi lương và có tính chất lương để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Theo đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh ta đã bố trí được 110 tỷ đồng (từ tiết kiệm chi thường xuyên và tăng thu năm 2018) để đầu tư cho các công trình quan trọng. Điểm nhấn được thể hiện rõ ở việc tiết kiệm trong mua sắm, sử dụng phương tiện làm việc, đi lại của cơ quan, đơn vị. Cụ thể, trong năm 2018, tỉnh ta không mua xe ô tô công vụ mà chỉ thực hiện điều chuyển nơi thừa sang nơi thiếu, thanh lý xe đã hư hỏng, hết niên hạn sử dụng. Qua thanh lý xe ô tô đã nộp vào ngân sách 680 triệu đồng.

Năm 2018, tỉnh ta triển khai quyết liệt về cải cách hành chính, sắp xếp, tinh giản bộ máy, đây cũng được coi là hình thức THTK-CLP hữu hiệu. Trong năm, toàn tỉnh đã sáp nhập 82 thôn, xóm để thành lập, đặt tên 41 thôn, xóm; sáp nhập 39 tổ dân phố để thành lập 19 tổ dân phố; đổi tên 2 tổ dân phố và thành lập 1 xóm mới. Đến nay, toàn tỉnh còn 1.999 thôn, xóm, tổ dân phố, giảm 60 xóm, tổ dân phố so với trước. Tính trung bình mỗi xóm, tổ dân phố sử dụng 5,02 hệ số lương/tháng, mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng, tương ứng với 78,33 triệu đồng/năm, toàn tỉnh đã giảm được 4,7 tỷ đồng (nguồn chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức đoàn thể).

Đồng loạt triển khai THTK-CLP trong đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, công trình phúc lợi công cộng; tiết kiệm trong sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp… nguồn tiết kiệm ngày càng được tăng thêm để đầu tư cho các công trình phúc lợi, dân sinh phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Lộ trình đưa việc THTK-CLP đi vào nề nếp

Có sự chỉ đạo sát sao từ UBND tỉnh nên việc THTK-CLP trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khá ấn tượng. Tuy nhiên, soi thấu vào lộ trình thực hiện còn không ít tồn tại, hạn chế. Theo nhận định của đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính: Việc triển khai Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn chưa cụ thể. Công tác báo cáo định kỳ còn chậm so với thời gian quy định; còn có tình trạng thiếu biểu mẫu hoặc biểu mẫu không đúng quy định. Nội dung báo cáo việc THTK-CLP của các ngành chuyên môn chưa đánh giá được thực trạng về sử dụng nguồn cán bộ, công chức, tiết kiệm trong sử dụng ngân sách Nhà nước và tài sản công. Chưa làm rõ được sự lãng phí trong quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quy hoạch, khai thác khoáng sản…

Để đưa việc THTK-CLP đi vào nề nếp, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh đưa các giải pháp: Thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong chi tiêu ngân sách Nhà nước và quản lý, sử dụng tài sản công. Tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức không được làm. Nêu cao trách nhiệm cán bộ, công chức trong giải trình, minh bạch tài sản, thu nhập. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm và chấn chỉnh công tác quản lý; đảm bảo thu hồi đầy đủ tài sản của Nhà nước bị thất thoát do tham nhũng, lãng phí. Đưa việc THTK-CLP trở thành một trong các chỉ tiêu thi đua để các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng dồn sức thực hiện. Đó sẽ là nền tảng để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào THTK-CLP trên địa bàn.

                                                                                       

 

Theo Lam Nguyệt(baohoainh.com.vn)