Chỉ đạo điều hành

Từng bước nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền

26/11/2018 17:00
Công tác dân vận của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới theo phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”. Trong tình hình mới, nhiều vấn đề nảy sinh trong cộng đồng dân cư hay những thắc mắc, kiến nghị, những vấn đề nhân dân quan tâm cần được nhanh chóng giải quyết đảm bảo tính chính xác, khách quan, dân chủ. Đáp ứng yêu cầu đó, công tác dân vận chính quyền của tỉnh ngày càng được đổi mới và đi vào thực chất, có chiều sâu, tạo sự hài lòng từ người dân.
Đội ngũ cán bộ Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Tỉnh ủy trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền tại địa phương.

 

 

Đề án số 402 của BTV Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới” được ban hành từ tháng 2/2017. Ngày 17/8/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 43 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” đã cho thấy sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân vận chính quyền.

6 tháng đầu năm, có 384 lượt người đến trụ sở tiếp công dân của tỉnh để khiếu nại, tố cáo; đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 402 lượt đơn, thư. Các vụ việc thuộc thẩm quyền, đủ điều kiện thụ lý giải quyết có 10/92 đơn khiếu nại; 6/39 đơn tố cáo; 184/271 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc trách nhiệm xem xét, trả lời của các cấp, các ngành.

Việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân được thường xuyên góp phần giải quyết các vấn đề nảy sinh trong xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân. Điển hình như đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trong khu vực chuẩn bị đầu tư Dự án chăn nuôi bò thịt Nhật Bản và Trung tâm giết mổ gia súc tại xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn). Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang đối thoại, giải quyết khiếu nại của các hộ dân thôn Thanh Xuân, xã Thanh Lương (Lương Sơn) về bồi thường, hỗ trợ diện tích đất bị thu hồi để thực hiện dự án Nhà máy gạch của Công ty TNHH Hùng ánh, Công ty TNHH TM&VT Mai Thái... ở cấp huyện, thành phố như huyện Kim Bôi tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân về đền bù, GPMB thực hiện dự án nông nghiệp sạch tại xóm Danh, xã Đông Bắc. Lãnh đạo thành phố Hòa Bình đối thoại với một số hộ dân xóm Ngọc, xã Trung Minh thuộc diện bồi thường, hỗ trợ GPMB…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khương, Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: "Từ hoạt động đối thoại giúp tăng cường vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội. Quá trình đối thoại đảm bảo khách quan, dân chủ, tập trung, phát huy tối đa vai trò làm chủ của nhân dân, làm sáng tỏ những vấn đề người dân quan tâm. Đối với những vụ việc cần thời gian để giải quyết, các cơ quan liên quan đã tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu, đem lại lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước”.

 

 

 

Theo Thanh Sơn (baohoabinh.com.vn)