Chỉ đạo điều hành

Chủ động triển khai phương án bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ

29/07/2018 17:00
Những ngày đầu tháng 5, tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài đã diễn ra ở bắc bộ và trung bộ, nhiệt độ phổ biến từ 37-40 độ C, Tỉnh ta là một trong những trọng điểm về nắng nóng, từ ngày 31/6 đến nay nền nhiệt tiếp tục tăng, vượt ngưỡng 40 độ C đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống, đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).
Trên 100 CBCS LLVT, kiểm lâm huyện Cao Phong và người dân xã Tân Phong tham gia diễn tập PCCCR năm 2018.

 Theo chi cục Kiểm lâm tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 227.710,7 ha diện tích đất có rừng. Trong đó có 158.811,8 ha rừng tự nhiên, 76.186,9 ha rừng trồng 112.427,61 ha đất trống, đồi núi chưa sử dụng quy hoạch cho lâm nghiệp, với tỷ lệ che phủ của rừng đạt 51,2 %. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, năm 2018, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng, khô hạn kéo dài, cấp dự báo cháy rừng chủ đạo ở cấp IV (cấp nguy hiểm), ảnh hưởng tới sản xuất lâm nghiệp và đời sống nhân dân. Trước tình hình đó, nhiều biện pháp, giải pháp PCCCR đã được tích cực triển khai trên toàn tỉnh.

Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm, Nguyễn Xuân Trường cho biết: Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, ngay từ đầu mùa khô năm 2017-2018, Chi cục Kiểm lâm đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh và Sở NN&PTNTban hành các văn bản chỉ đạo và phối hợp với các sở, ban ngành, các huyện, thành phố để tăng cường công tác bảo vệ, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật và PCCCR. Theo đó, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tốt các Công điện khẩn và văn bản chỉ đạo của Tổng cục Lâm Nghiệp, Bộ NN&PTNT về tăng cường công tác bảo vệ rừng, PCCCR. Hướng dẫn, đôn đốc các Hạt Kiểm lâm chỉnh sửa phương án PCCCR và bảo vệ rừng cấp huyện. Kiện toàn BCĐ các cấp, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung 206 phơng án PCCCR cấp xã, 11 phương án PCCCR cấp huyện, tnàh phố, 5 phương án BQL rừng phòng hộ, đặc dụng, 1 phương án cấp tỉnh. Duy trì và củng cố 1.827 tổ đội quần chúnh bảo vệ rừng với 11.210 người tham gia.

Hạt trưởng Kiểm Lâm Lương Sơn, Nguyễn Đăng Bạn cho biết: để chủ động PCCCR, cùng với các Hạt Kiểm lâm trên toàn tỉnh, chúng tôi thường xuyên vận hành, bảo dưỡng máy móc, phương tiện và các dụng cụ chữa cháy đảm bảo các trang thiết bị luôn trong tình trạng tốt nhất để sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra. Đồng thời, chỉ đạo kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng và PCCCR thường xuyên kiểm tra những điểm có nguy cơ cháy cao, nhắc nhở, hướng dẫn người dân dọn vệ sinh rừng sau khi khai thác và sử dụng lửa đúng quy trình kỹ thuật trong việc đốt dọn nương rẫy, xử lý thực bì. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCCR trong cộng đồng dân cư. Phân công, phân nhiệm rõ ràng cho từng thành viên BCĐ để tăng cường kiểm tra, giám sát công tác PCCCR tại cơ sở. Phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ chữa cháy rừng trong trường hợp cháy lớn. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, chủ rừng có hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ rừng, PCCCR.

Trên thực tế, ngày từ những ngày đầu mùa khô năm 2017-2018, nhất là thời điểm từ đầu tháng 7 đến nay, lực lượng Kiểm lâm trên toàn tỉnh đã chủ động phối hợp với Trung tâm khí tượng thuỷ văn tổ chức cập nhân, phân tích thông tin khí tượng và xây dựng các bản tin dự báo cháy rừng và tổ chức thông tin, cảnh báo cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các bảng, biển báo của địa phương. Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Cao Phong tổ chức diễn tập PCCCR tại xã Tân Phong với trên 110 người tham gia. Bố trí các điểm chốt, trạm tuần tra, canh gác, duy trì chế độ trực 24/24 giờ để kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra. Đồng thời, quản lý chặt chẽ các hoạt động canh tác nương rẫy. Thường xuyên tuần tra, canh gác tại những vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Ngăn chặn kịp thời các hành vi lấn chiếm, phát đốt rừng trái phép, nghiêm cấm việc đốt, xử lý thực bì trong thời điểm nắng, nóng hanh khô kéo dài. Phối hợp các ngành chức năng triển khai các đợt kiểm tra, giám sát và đôn đốc công tác PCCCR. Phối hợp với các BQL khu thăm quan du lịch, các điểm lễ hội tại khu vực có rừng và gần rừng, quản lý các hoạt động sử dụng lửa của khách thăm quan du lịch đảm bảo an toàn không để cháy lan vào rừng. Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình tại cơ sở để tham mưu đắc lực cho BCĐ cấp xã chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ. Tu sửa các công trình PCCCR sẵn sàng phục vụ có hiệu quả công tác PCCCR. Kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng thực hiện nghiêm túc phương án PCCCR. Các Hạt kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, các chủ rừng tiếp tục duy trì củng cố, tu sửa 93,9 km đường băng cản lửa. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng để chủ động triển khai các phương án chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi có cháy rừng xảy ra.

Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Nguyễn Xuân Trường đánh giá: Nhờ chủ động làm tốt công tác PCCCR, nên từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh không có cháy rừng xảy ra. Tuy nhiên, trước những diễn biến bất thường của thời tiết, nhất tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài đang diễn ra, các lực lượng chức năng và người dân không được phép lơ là, chủ quan mà luôn phải chủ động triển khai thực hiện phương án bảo vệ rừng và PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ để kịp thời xử lý, ngăn chặn khi có phá rừng và cháy rừng xảy ra.

 

 

Theo Đức Phượng (baohoabinh.com.vn)