Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Mai Châu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020

25/06/2015 17:00

Ngày 25/6, Đảng bộ huyện Mai Châu đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Thành, UVT.Ư Đảng, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số vụ của Ban Tổ chức T.Ư, Ban Dân vận T.Ư, UBKT T.Ư; các đồng chí trong Ban BTV Tỉnh ủy; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 250 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 đảng viên trong toàn huyện. Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở được BTV Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015, báo cáo chính trị trình Đại hội khẳng định: 5 năm qua, trong bối cảnh khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mai Châu đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ bình quân đạt 10,9%/năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng, tăng gấp 2 lần và thu ngân sách Nhà nước đạt trên 33 tỉ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18%, bình quân mỗi năm giảm 1,63%. Sản lượng lương thực đạt trên 2,8 vạn tấn; độ che phủ rừng đạt 62,7%. Cơ sở hạ tầng xã hội được đầu tư, chất lượng GD&ĐT, y tế được nâng lên; các chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo tiếp tục được chú trọng, thực hiện kịp thời. Thế trận QPTD gắn với thế trận ANND được củng cố, tăng cường. Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của cấp uỷ, chính quyền các cấp được nâng lên, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Báo cáo chính trị trình Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với bình quân chung của tỉnh. Sản xuất CN, TTCN quá nhỏ bé, chưa tạo được sản phẩm có thương hiệu. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp khó khăn, tỷ lệ hộ cận nghèo còn cao. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở một số địa bàn trọng yếu còn hạn chế. Một bộ phận CB, ĐV chưa thực sự phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu. Sự chỉ đạo, quản lý của, một số chính quyền, đoàn thể đối với một vài lĩnh vực chưa mang tính đột phá. Nhận thức của một số ít CB, đảng viên và nhân dân về công tác đảm bảo QP-AN, về tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy còn hạn chế. Nhìn rõ những hạn chế, các đại biểu đã tập trung trí tuệ chỉ ra những nguyên nhân và thảo luận các giải pháp để phấn đấu đến năm 2020, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tích cực, có mức tăng trưởng khá và Mai Châu trở thành điểm du lịch cộng đồng gắn với xây dựng NTM.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Mai Châu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực và đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, tranh luận thẳng thắn để tìm cho được nguyên nhân. Từ đó, đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa. Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo để đưa KT-XH của huyện phát triển nhanh, bền vững hơn trong những năm tiếp theo. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện cần phát huy tốt hơn những lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của mình; khai thác có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững. Đồng chí cũng đề nghị BCH Đảng bộ huyện khóa mới cần cụ thể hóa Nghị quyết, khẩn trương ban hành quy chế, chương trình làm việc toàn khóa của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Tập trung xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH có tính chiến lược; ổn định công tác tổ chức, cán bộ. Xác định rõ và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá để đưa nhanh Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống. Các Đảng bộ trực thuộc trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm của BTV Tỉnh ủy tại Đại hội điểm này cần tập trung rà soát lại tất cả các nội dung để chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội của Đảng bộ mình theo đúng kế hoạch đề ra.

Các đại biểu bầu BCH Đảng bộ huyện Mai Châu nhiệm kỳ 2015-2020.

Lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng, lãnh đạo tỉnh trao đổi với đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Mai Châu.

Trong ngày đầu tiên, các đại biểu dự Đại hội đã có nhiều ý kiến thảo luận liên quan đến phát triển KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo chương trình, Đại hội tiếp tục làm việc trong ngày 26/6.

(Nguồn BHB)