Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ

03/05/2015 17:00

Chiều 3/5, tại hội trường Tỉnh uỷ đã diễn ra hội nghị triển khai Quyết định của BTV Tỉnh uỷ về công tác cán bộ. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Huyện uỷ Lương Sơn, Sở Nội vụ.

Thay mặt BTV Tỉnh uỷ, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Quyết định của BTV Tỉnh uỷ về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đồng, nguyên Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đồng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ nhằm sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị. Trong cương vị mới, đồng chí Nguyễn Đồng cần tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, không ngừng học tập, nghiên cứu, trao đổi nâng cao năng lực chuyên môn, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức để cùng tập thể CBCC Văn phòng Tỉnh uỷ phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là làm tốt công tác tham mưu để không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Đồng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự tin tưởng của BTV Tỉnh uỷ, khẳng định sẽ đem hết trí tuệ, sức lực để cùng tập thể Văn phòng Tỉnh uỷ phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

ĐP