Giải quyết khiếu nại tố cáo

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh ,Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2018

(15/08/2018 17:00)

Ngày 15/8/2018, tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2018.

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo của Bà Lê Thị Mai, trú tại tổ 15, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình

(14/05/2017 17:00)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Lê Thị Mai, trú tại tổ 15, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, đơn có nội dung: Tố cáo ông Bùi Quang Toàn, Phó Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Thông báo số 16/TB-UBND ngày 14/3/2017 về việc không thụ lý, giải quyêt khiếu nại của bà là không đúng quy định của pháp luật về khiếu nại.