Công khai ngân sách nhà nước

Văn hoá, thể thao Huyện Tân Lạc

(15/12/2009 17:00)

Trải qua một quá trình lịch sử lâu dài, với sự lao động cần cù cũng như cuộc đấu tranh với thiên tai, địch họa, nhân dân Tân Lạc đã hình thành một nền văn hoá truyền thống mang đậm bản sắc của dân tộc Mường, với nhiều sắc thái văn hoá độc đáo, như tục uống rượu cần, hát ru,... phụ nữ mặc áo ngắn, váy đen, khăn màu trắng... Những phong tục tập quán, những sắc thái văn hoá Mường cổ ấy hầu như vẫn được giữ gìn và tương đối ổn định với thời gian. ở Tân Lạc, đạo Phật rất thịnh hành nên hầu như các mường đều có chùa. Các hội chùa Kè (Phú Vinh), chùa Lim (thị trấn Mường Khến) được tổ chức định kỳ, ngoài phần nghi lễ còn có nhiều trò chơi dân gian như bắn súng, bắn nỏ, ném còn, hát thường rang...