Cam Cao Phong

Tiếp tục tăng cường hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

(06/02/2017 17:00)

Nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phát triển, năm 2016, Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 35/2016/NQ-CP đã tạo thêm động lực đổi mới, thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, nhiều chính sách trong lĩnh vực tài chính tiếp tục được sửa đổi, hoàn thiện nhằm tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp đồng thuận và đánh giá cao. Những sửa đổi, bổ sung trong Luật, Nghị định, hướng tới mục tiêu đơn giản công tác quản lý thuế, tăng tính khả thi trong tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế.

Một số chính sách mới doanh nghiệp cần biết

(05/02/2017 17:00)

Vừa qua, Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều chính sách mới liên quan đến đến lĩnh vực thuế, phí có hiệu lực thi hành từ tháng 1/2017, nhằm tiếp đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý, phù hợp với xu thế hội nhập. Điển hình nhất là những đổi mới về cách tính phí môn bài, phí trước bạ và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải…. Cụ thể như sau:

Hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí

(05/02/2017 17:00)

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 303/2016/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Cục thuế tập huấn triển khai hệ thống khai thuế điện tử cho công chức thuế.

(28/08/2014 17:00)

Ngày 28/8/2014, Cục thuế Hòa Bình tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai mở rộng hệ thống khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử cho gần 80 công chức thuế công tác tại bộ phận Tổng hợp - dự toán; Tuyên truyền - Hỗ trợ; Kê khai - Kế toán thuế; Kiểm tra thuế và Tin học thuộc cơ quan Cục và Chi cục thuế các huyện, thành phố. Đồng chí Bùi Đức Hiển, Phó cục trưởng Cục thuế Hòa Bình dự, chỉ đạo và khai mạc lớp tập huấn.