Chỉ đạo điều hành

Dừng tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh

05/02/2021 10:19
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 176/UBND-TH ngày 3/2/2021 về việc dừng tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 95/CĐ-BYT ngày 28/1/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố; Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/1/2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 6/1/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại tỉnh Hòa Bình; Công văn số 149/UBND-KGVX ngày 29/1/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 95/CĐ-BYT ngày 28/1/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 139/SVHTTDL-QLVH ngày 2/2/2021.

Đồng chỉ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 139/SVHTTDL-QLVH ngày 2/2/2021 về việc dừng tổ chức bắn pháp hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh tại huyện Lạc Thủy (01 điểm) và thành phố Hòa Bình (02 điểm) nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021./.

Lê Huệ (CTTĐT)