Chính trị

Phát huy hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh

08/04/2021 03:50
Nhận thức rõ vai trò và hiệu quả của các mô hình “Dân vận khéo”, những năm qua việc xây dựng, nhân rộng mô hình dân vận khéo được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Các mô hình đã phát huy hiệu quả trong đời sống, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng – an ninh địa phương.
Thực hiện hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” lĩnh vực an ninh, quốc phòng góp phần giữ gìn làng, bản, khu dân cư văn hóa, hạn chế tội phạm

Theo báo cáo, tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 4.199 “Dân vận khéo”, tăng 1.366 mô hình so với năm 2019. Trong đó: lĩnh vực kinh tế 1.327 mô hình, lĩnh vực văn hóa – xã hội 1.714 mô hình, lĩnh vực an ninh – quốc phòng 837 mô hình, lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 321 mô hình. Có 910 mô hình được xây dựng mới, 417 mô hình hiệu quả được nhân rộng.

Tiêu biểu trên lĩnh vực kinh tế là các mô hình như: Mô hình “Tiết kiệm quay vòng vốn” của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, mô hình “Phát triển kinh tế theo vườn kiểu mẫu” của ông Nguyễn Văn Bình, xóm Xuân Tiến, xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu, mô hình “Tiêu thụ sản phẩm mây tre đan” của bà Bùi Thị Yến xóm Tre, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn….là những mô hình tiêu biểu, mang lại hiệu quả kinh tế cao, có vai trò định hướng việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở các địa phương. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững được các cấp, các ngành triển khai thực hiện với nhiều nội dung, cách thức sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực văn hóa – xã hội trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy, chính quyền gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã huy động được sức mạnh của toàn xã hội tham gia, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, khu dân cư văn hóa, bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình mới, tiêu biểu tiếp tục được triển khai, nhân rộng, thu hút nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia, có tính xã hội hóa cao, hiệu ứng xã hội tích cực, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của cộng đồng dân cư, tiêu biểu như: Mô hình “Giữ gìn bản sắc văn hóa góp phần phát triển du lịch cộng đồng” của chi hội phụ nữ xóm Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu; mô hình “Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu” chi bộ xóm Hưng, xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc; mô hình “Xã hội học tập, cộng đồng học tập”, “Nuôi lợn nhựa” của Hội khuyến học tỉnh; “Mỗi tổ chức, cá nhân một địa chỉ nhân đạo” của Hội chữ thập đỏ các cấp….là những mô hình tiêu biểu được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và được nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng được cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tiêu biểu trong lĩnh vực này là các mô hình: Mô hình “Tổ liên gia tự quản giúp nhau phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường gắn với an ninh trật tự” của Chi bộ xóm Hưng, xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc, mô hình “Camera giám sát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Cao Phong” của Công an huyện Cao Phong, mô hình “Làng, bản văn hóa – quốc phòng” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh”….Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị ghi nhận các mô hình tiêu biểu như: Mô hình “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh” ở các huyện, thành phố; mô hình “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Liên đoàn Lao động tỉnh….

Do triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm “Dân vận khéo” 2020 đã góp phần giúp tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 3,8%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,56% (giảm 2,8% so với năm 2019). Đến nay toàn tỉnh có 02 đơn vị hành chính cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Lạc Thủy đã được thẩm định, đang trình hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt nông thôn mới; có 57 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 4 xã so với năm 2019, bằng 43,5% tổng số xã), trong đó có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 39 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 122 vườn mẫu trong toàn tỉnh.

Nhiệm vụ năm 2021, tiếp tục thể chế, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng lĩnh vực xây dựng đô thị văn minh theo Quyết định số 1620, ngày 12/8/2020 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020 – 2025”. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và nhân rộng điển hình tại các địa phương, đơn vị, công nhận mô hình “Dân vận khéo” ở các cấp./.

 

 

 

 

 

Lê Thùy- CTTĐT